SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
Hội đồng Xét giao trực tiếp đề tài “Nghiên cứu xây dựng mô hình sinh kế cho người khuyết tật tại thành phố Cần Thơ”
Ngày 21/6/2022, Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ đã thành lập Hội đồng Xét giao trực tiếp đề tài “Nghiên cứu xây dựng mô hình sinh kế cho người khuyết tật tại thành phố Cần Thơ” do ThS. Tiêu Minh Dưỡng làm chủ nhiệm, Sở Lao động Thương binh và Xã hội thành phố Cần Thơ làm cơ quan chủ trì thực hiện.

Mục tiêu của đề tài là nhằm đánh giá thực trạng và đề xuất mô hình sinh kế cho người khuyết tật tại thành phố Cần Thơ. Trên cơ sở nghiên cứu thực trạng sinh kế của người khuyết tật trên địa bàn thành phố, đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp một cách sát hợp, khoa học để tổ chức có hiệu quả chương trình trợ giúp người khuyết tật nói chung, đặc biệt là công tác hỗ trợ sinh kế cho người khuyết tật trên địa bàn thành phố Cần Thơ.

Dự kiến đề tài được thực hiện trong 12 tháng với những nội dung cụ thể: nghiên cứu tổng quan cơ sở lý luận về người khuyết tật, các chính sách hỗ trợ người khuyết tật; thực hiện khảo sát và đánh giá thực trạng; đề xuất các giải pháp và kiên nghị về hỗ trợ sinh kế cho người khuyết tật.

Sản phẩm dự kiến khi hoàn thiện sẽ cung cấp các đánh giá có giá trị về thực trạng sinh kế cho người khuyết tật trên địa bàn thành phố, mô hình thực nghiệm tổng hợp nhiều giải pháp hỗ trợ sinh kế hiệu quả cho người khuyết tật…

Đề tài được tất cả các thành viên Hội đồng thống nhất thông qua. Tuy nhiên, Ban chủ nhiệm cần thay đổi một số nội dung theo góp ý của các chuyên gia.

 

Sở KH&CN Cần Thơ (ntqnhu)
Bản quyền @ 2017 thuộc về Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ
Địa chỉ: Số 02, Lý Thường kiệt, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3820674, Fax: 0292.3821471; Email: sokhcn@cantho.gov.vn
Trưởng Ban biên tập: Bà Trần Hoài Phương - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ