SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
Lịch làm việc của Giám đốc, các Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TP. Cần Thơ Từ ngày 04/7/2022 đến ngày 08/7/2022
Tuần 27 đăng ngày 01/7/2022

THỨ HAI: ngày 04/7/2022

- 07 giờ 00’: Giám đốc Ngô Anh Tín, Phó Giám đốc Trương Hoàng Phương làm việc tại cơ quan.

- 07 giờ 30: Phó Giám đốc Trần Hoài Phương dự Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai Chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2022 của Đảng bộ Khối; lấy ý kiến bổ sung nhân sự Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối, nhiệm kỳ 2020-2025. Điểm tại Hội trường các ban xây dựng Đảng.

- Phó Giám đốc Trần Đông Phương An tham gia công tác nghiên cứu. Điểm tại Trường Đại học Cần Thơ. (Từ ngày 04/7 – 08/7)

- 14 giờ 00’: Giám đốc Ngô Anh Tín và Phó Giám đốc Trần Hoài Phương dự họp về các nội dung kỳ họp thứ 6 (kỳ họp thường lệ giữa năm 2022) của Hội đồng nhân dân thành phố khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026. Điểm tại Hội trường Văn phòng ĐĐBQH và HĐND thành phố.

- 15 giờ 00: Giám đốc Ngô Anh Tín họp Hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ KH&CN cấp thành phố thực hiện năm 2023 thuộc lĩnh vực Xã hội. Điểm tại Hội trường Sở (P.QLKH cùng dự)

 

THỨ BA: ngày 05/7/2022

- 07 giờ 00’: Giám đốc Ngô Anh Tín, Phó Giám đốc Trần Hoài Phương, Phó Giám đốc Trương Hoàng Phương làm việc tại cơ quan.

- 13 giờ 30’: Giám đốc Ngô Anh Tín, Phó Giám đốc Trần Hoài Phương, Phó Giám đốc Trương Hoàng Phương làm việc tại cơ quan.

 

THỨ TƯ: ngày 06/7/2022

- 07 giờ 30: Giám đốc Ngô Anh Tín và Phó Giám đốc Trần Hoài Phương dự khai mạc kỳ họp thứ 6 (kỳ họp thường lệ giữa năm 2022) của HĐND TP. Cần Thơ khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026. Điểm tại Hội trường Thành ủy.

- 07 giờ 30’: Phó Giám đốc Trương Hoàng Phương dự Hội nghị Sơ kết hoạt động Công đoàn 6 tháng đầu năm và triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022. Điểm tại Hội trường Nhà Văn hóa Lao động thành phố.

- 13 giờ 30’: Giám đốc Ngô Anh Tín tiếp tục dự kỳ họp thứ 6 (kỳ họp thường lệ giữa năm 2022) của HĐND TP. Cần Thơ khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026. Điểm tại Hội trường Thành ủy.

- 14 giờ 00: Phó Giám đốc Trần Hoài Phương họp Hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp thành phố năm 2023- Hóa dược liệu. Điểm tại Hội trường Sở (P. QLKH cùng dự).

- 14 giờ 00’: Phó Giám đốc Trương Hoàng Phương họp Hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp thành phố thực hiện năm 2023 thuộc lĩnh vực: Chăn nuôi. Điểm tại Hội trường Sở (P. QLKH cùng dự).

 

THỨ NĂM: 07/7/2022

- 07 giờ 30: Giám đốc Ngô Anh Tín dự kỳ họp thứ 6 (kỳ họp thường lệ giữa năm 2022) của HĐND TP. Cần Thơ khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026. Điểm tại Hội trường Thành ủy (Cả ngày)

- 13 giờ 30’: Phó Giám đốc Trần Hoài Phương, Phó Giám đốc Trương Hoàng Phương làm việc tại cơ quan.

 

THỨ SÁU: 08/7/2022

- 07 giờ 30: Giám đốc Ngô Anh Tín và Phó Giám đốc Trần Hoài Phương dự Bế mạc kỳ họp thứ 6 (kỳ họp thường lệ giữa năm 2022) của HĐND TP. Cần Thơ khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026. Điểm tại Hội trường Thành ủy  

- 08 giờ 00: Giám đốc và các Phó Giám đốc họp Chi bộ Văn phòng Sở. Điểm tại Hội trường Sở (Mời các Đ/c Đảng viên Chi bộ Văn phòng Sở dự)

Văn phòng Sở KH&CN
Xem thêm
Bản quyền @ 2017 thuộc về Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ
Địa chỉ: Số 02, Lý Thường kiệt, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3820674, Fax: 0292.3821471; Email: sokhcn@cantho.gov.vn
Trưởng Ban biên tập: Bà Trần Hoài Phương - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ