SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
Nghiên cứu tỉ lệ và yếu tố liên quan tiền đái tháo đường trên bệnh nhân tăng huyết áp tại bệnh viện quận Bình Thạnh năm 2022
Tiền đái tháo đường là giai đoạn trung gian giữa người bình thường và đái tháo đường type 2. Đây là giai đoạn mà bệnh nhân chưa xuất hiện các triệu chứng của đái tháo đường nhưng đã có nguy cơ tổn thương mạch mách lớn, đặc biệt là bệnh nhân có tăng huyết áp thì yếu tố đái tháo đường góp phần tăng thêm gánh nặng cho bệnh nhân.

Ảnh minh họa

Nghiên cứu tiến hành khảo sát 100 bệnh nhân tăng huyết áp đến khám và điều trị tại bệnh viện Quận Bình Thạnh bằng xét nghiệp đường huyết đói (FPG) và HbA1c.

Nghiên cứu nhằm mục tiêu xác định tỷ lệ tiền đái tháo đường và đánh giá một số yếu tố liên quan đến tiền đái tháo đường trên bệnh nhân tăng huyết áp.

Kết quả nghiên cứu cho thấy, tỷ lệ mắc đái tháo đường trên bệnh nhân tăng huyết áp là 66,0%. Tỷ lệ mắc tiền đái tháo đường nếu chỉ dựa vào tiêu chí rối loạn đường huyết đói (IFG) HbA1c lần lượt là 28,0% và 64,0%. Tiền sử gia đình mắc đái tháo đường và tình trạng thừa cân, béo phì là hai yếu tố nguy cơ độc lập liên quan đến tền đái tháo đường trên bệnh nhân tăng huyết áp. Huyết áp tâm thu≥130mmHg và áp lực mạch ≥50 mmHg có liên quan đến nguy cơ mắc tiền đái tháo đường trên bệnh nhân tăng huyết áp. Tỷ lệ albumin niệu và phì đại thất trái ở nhóm bệnh đồng mắc tăng huyết áp và tiền đái tháo đường lần lượt là 30,3% và 33,3%. Tỷ lệ mắc tiền đái tháo đường trên bệnh nhân huyết áp là khá cao. Cần tầm soát sớm tiền đái tháo đường ở bệnh nhân tăng huyết áp có tiền căn gia đình mắc đái tháo đường hoặc thừa cân, béo phì. Không có mối liên quan giữa tiền đái tháo đường với albumin niệu và phì đại thất trái ở bệnh nhân tăng huyết áp.

ctngoc

Tạp chí Y học Việt Nam, số 2, tháng 6/2022
Bản quyền @ 2017 thuộc về Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ
Địa chỉ: Số 02, Lý Thường kiệt, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3820674, Fax: 0292.3821471; Email: sokhcn@cantho.gov.vn
Trưởng Ban biên tập: Bà Trần Hoài Phương - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ