SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Khoa học, công nghệ và Đổi mới sáng tạo - Khơi dậy khát vọng kiến tạo tương lai

Đảm bảo đo lường - hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới, nâng cao năng lực cạnh và hội nhập

[15/08/2022 09:52]

Phát biểu tại Hội thảo khoa học “Đảm bảo đo lường tại doanh nghiệp” diễn ra ngày 12/8, lãnh đạo Tổng cục TCĐLCL nhấn mạnh, đảm bảo đo lường không chỉ là đảm bảo phương tiện đo mà còn đảm bảo cả năng lực, hệ thống quản lý, năng lực thực hiện và các năng lực khác.

Ông Hà Minh Hiệp – Phó Tổng cục trưởng phụ trách Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường phát biểu tại hội thảo.

Tham dự Hội thảo có ông Hà Minh Hiệp – Phó tổng cục trưởng phụ trách Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, ông Trần Quý Giầu – Vụ trưởng Vụ Đo lường, Tổ Tư vấn Đề án 996, đại diện các đơn vị thuộc Tổng cục, các Sở KH&CN, Chi cục TCĐLCL và doanh nghiệp.

Phát biểu tại Hội thảo, ông Hà Minh Hiệp cho biết, ngày 10/8/2018, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 996/QĐ-TTg phê duyệt “Đề án tăng cường, đổi mới hoạt động đo lường hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” (gọi tắt là Đề án 996).

Trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, kéo dài, thời gian qua, Bộ KH&CN, các Bộ, ngành và địa phương đã tích cực triển khai các nhiệm vụ được giao theo Đề án 996. Đến nay có 50 tỉnh, thành phố và 03 bộ đã ban hành kế hoạch triển khai Đề án 996. Một trong những nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt là triển khai áp dụng Chương trình đảm bảo đo lường tại doanh nghiệp nhằm hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế theo Quyết định 510/QĐ-BKHCN ngày 17/3/2021.

“Đo lường không chỉ đứng một mình mà đi liền với tiêu chuẩn, hoạt động công nhận và đánh giá sự phù hợp. Chương trình đảm đo lường là một trong những cốt lõi của hoạt động đo lường, chúng ta làm sao gắn với tiêu chuẩn, hệ thống quản lý, gắn các hoạt động về thử nghiệm.

Bên cạnh đó, đảm bảo đo lường không chỉ là đảm bảo phương tiện đo mà còn đảm bảo cả năng lực, hệ thống quản lý, năng lực thực hiện và các năng lực khác. Tôi hy vọng, thông qua hội thảo này, các tổ chức sẽ nhận thấy nhu cầu đổi mới hoạt động đo lường và đăng ký tham gia Chương trình đảm bảo đo lường tại tổ chức”, ông Hiệp nhấn mạnh.

Tại Hội thảo, ông Trần Quý Giầu – Vụ trưởng Vụ Đo lường đã chia sẻ về hiện trạng triển khai thực hiện Đề án 996/QĐ-TTg. Theo đó, Bộ KH&CN đã phê duyệt Kế hoạch triển khai Đề án 996 về đo lường tại Quyết định số 82/QĐ-BKHCN ngày 16/01/2019; phê duyệt danh mục ngành, lĩnh vực sản xuất, kinh doanh trọng tâm cần tăng cường, đổi mới hoạt động đo lường đến 2025, định hướng đến 2030 tại Quyết định số 3807/QĐ-BKHCN 18/12/2019; Công bố TCVN 13187:2020 về tiêu chí quốc gia đánh giá các lĩnh vực đo lường tại QĐ số 2783/QĐ-BKHCN 13/10/2020; Ban hành Quyết định 510/QĐ-BKHCN ngày 17/3/2021 “Hướng dẫn xây dựng và triển khai thực hiện Chương trình đảm bảo đo lường tại doanh nghiệp”.

Tại Bộ, ngành và địa phương đã có 3 Bộ (Công an, Quốc phòng, Công Thương) xây dựng và phê duyệt kế hoạch triển khai Đề án 996; Đã ký MOU với Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), đề xuất ký MoU với Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước; Ngoài ra, đang chuẩn bị các bước triển khai chương trình đảm bảo đo lường đến năm 2025 cho toàn bộ các điện lực (bao gồm tổ chức kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm trong lĩnh vực đo lường điện).

Ông Trần Quý Giầu – Vụ trưởng Vụ Đo lường chia sẻ tại hội thảo.

Cũng theo ông Giầu, tại địa phương đã có 50 tỉnh, thành phố trực thuộc TƯ xây dựng kế hoạch và đề xuất nhu cầu thực hiện Đề án 996; Tỉnh Thái Nguyên đang triển khai hỗ trợ xây dựng, tư vấn xây dựng chương trình đảm bảo đo lường tại 03 doanh nghiệp gồm: Công ty CP Gang thép Thái Nguyên; Công ty Xăng dầu Bắc Thái; Hợp tác xã chè Hảo Đạt. Bộ KH&CN cũng ký chương trình hợp tác, hỗ trợ các tỉnh Thái Nguyên, Bắc Giang, Vĩnh Phúc, Thừa Thiên Huế (trong đó có nội dung triển khai chương trình đảm bảo đo lường tại doanh nghiệp thuộc tỉnh).

Tại Hội thảo, các đại biểu đã trình bày tham luận về vai trò và yêu cầu đổi mới hoạt động đo lường, lợi ích của việc triển khai Chương trình đảm bảo đo lường tại tổ chức cung cấp dịch vụ kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm; Hướng dẫn xây dựng, triển khai Chương trình đảm bảo đo lường tại các tổ chức cung cấp dịch vụ kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm theo Quyết định số 510/QĐ-BKHCN; Chia sẻ kinh nghiệm xây dựng triển khai Chương trình đảm bảo đo lường tại Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 1 (Quatest 1).

Hà My

www.vietq.vn (ctngoc)
Xem thêm
Bản quyền @ 2017 thuộc về Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ
Địa chỉ: Số 02, Lý Thường kiệt, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3820674, Fax: 0292.3821471; Email: sokhcn@cantho.gov.vn
Trưởng Ban biên tập: Ông Trần Đông Phương An - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ
Lưu ý: Cổng thông tin Sở Khoa học và Công nghệ không chịu trách nhiệm với nội dung các đường link liên kết bên ngoài