SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Khoa học, công nghệ và Đổi mới sáng tạo - Khơi dậy khát vọng kiến tạo tương lai

Thông báo về việc hỗ trợ chi phí đăng ký bảo hộ tài sản trí tuệ ở trong và ngoài nước và hỗ trợ triển khai nội dung Chương trình thông qua nhiệm vụ khoa học và công nghệ
Việc triển khai Chương trình phát triển tài sản trí tuệ thành phố Cần Thơ sẽ góp phần hỗ trợ kịp thời cho các tổ chức, cá nhân nâng cao nhận thức về sở hữu trí tuệ, bảo hộ, khai thác, bảo vệ và phát triển tài sản trí tuệ, nâng cao khả năng cạnh tranh đối với các sản phẩm, dịch vụ của thành phố ở trong và ngoài nước.

Sở Khoa học và Công nghệ hỗ trợ chi phí đăng ký bảo hộ tài sản trí tuệ ở trong và ngoài nước và hỗ trợ triển khai nội dung Chương trình thông qua nhiệm vụ khoa học và công nghệ, cụ thể như sau:

1. Hỗ trợ chi phí đăng ký bảo hộ tài sản trí tuệ

a) Hỗ trợ trong nước: 30 triệu đồng/đơn đăng ký bảo hộ đối với sáng chế và giống cây trồng mới; 15 triệu đồng/văn bằng bảo hộ đối với kiểu dáng công nghiệp và nhãn hiệu.

b) Hỗ trợ ngoài nước: 60 triệu đồng/đơn đăng ký bảo hộ đối với sáng chế, kiểu dáng công nghiệp và nhãn hiệu; đăng ký bảo hộ, công nhận giống cây trồng mới.

(Thời điểm xem xét hỗ trợ tính từ ngày 18 tháng 7 năm 2022)

2. Hỗ trợ triển khai nội dung thuộc Chương trình phát triển tài sản trí tuệ thành phố Cần Thơ đến năm 2030 thông qua thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ (dự án)

a) Tăng cường các hoạt động tạo ra tài sản trí tuệ, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực về đi mới sáng tạo và sở hữu trí tuệ;

b) Thúc đẩy đăng ký bảo hộ tài sản trí tuệ ở trong và ngoài nước; Nâng cao hiệu quả qun lý, khai thác và phát triển tài sản trí tuệ;

c) Thúc đy và tăng cường hiệu quả thực thi và chng xâm phạm quyn shu trí tuệ; 

d) Phát trin, nâng cao năng lực các tổ chức trung gian và chủ thể quyền sở hu trí tuệ;

đ) Hình thành, tạo dựng văn hóa sở hữu trí tuệ trong xã hội.

Danh mục nhiệm vụ ưu tiên thực hiện: Đề nghị xem tại Phụ lục kèm theo Quyết định số 3032/QĐ-UBND ngày 01 tháng 11 năm 2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố về việc phê duyệt Chương trình phát triển tài sản trí tuệ thành phố Cần Thơ đến năm 2030.

Thời hạn tham gia: hàng năm, kết thúc trước ngày 30/11/2030.

Thông tin chi tiết liên hệ: Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ – Phòng Quản lý Chuyên ngành, số 02 đường Lý Thường Kiệt, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ; Điện thoại: 02923.829.632 (gặp Thanh Điệp hoặc Hồng Ngọc).

Đính kèm: Nghị quyết số 03/2022/NQ-HĐND; Quyết định số 3032/QĐ-UBND; Phiếu đề xuất hỗ trợ đăng ký bảo hộ tài sản trí tuệ; Phiếu đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ.

Sở KH&CN Cần Thơ
Bản quyền @ 2017 thuộc về Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ
Địa chỉ: Số 02, Lý Thường kiệt, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3820674, Fax: 0292.3821471; Email: sokhcn@cantho.gov.vn
Trưởng Ban biên tập: Trần Đông Phương An - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ