SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Khoa học, công nghệ và Đổi mới sáng tạo - Khơi dậy khát vọng kiến tạo tương lai

Quản lý nhà nước về thiết chế văn hóa trên địa bàn thành phố Cần Thơ - Thực trạng và giải pháp
Chiều ngày 31/8/2022, Sở Khoa học và Công nghệ TP.Cần Thơ thành lập Hội đồng xét giao trực tiếp tổ chức, cá nhân chủ trì đề tài KHCN “Quản lý nhà nước về thiết chế văn hóa trên địa bàn thành phố Cần Thơ - Thực trạng và giải pháp”. Hội đồng do ông Ngô Anh Tín – Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TP.Cần Thơ làm chủ tịch. Ths. Lê Văn Điện và Ths. Nguyễn Thị Nụ đồng chủ nhiệm đề tài. Trường Chính trị TP. Cần Thơ là cơ quan chủ trì.

Toàn cảnh buổi họp

Đề tài thực hiện nhằm mục tiêu phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về thiết chế văn hóa trên địa bàn TP.Cần Thơ.

Nội dung nghiên cứu bao gồm: Nghiên cứu tổng quan về quản lý nhà nước đối với thiết chế; Nghiên cứu thực trạng quản lý nhà nước về thiết chế văn hóa thành phố Cần Thơ; Nghiên cứu một số giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về thiết chế văn hóa tại TP.Cần Thơ.

Thành viên hội đồng

Đề tài thực hiện sẽ bảo tồn và phát huy các giá trị lịch sử, văn hóa của các thiết chế văn hóa xếp hạng trên địa bàn thành phố; Đáp ứng xu thế chuyển đổi đối với công tác quản lý nhà nước về văn hóa; Tiết kiệm nguồn lực và góp phần nâng cao tính chuyên nghiệp, hoạt động quản lý nhà nước đối với thiết chế văn hóa tại TP.Cần Thơ; Thúc đẩy nghiên cứu khoa học phục vụ cho hoạt động quản lý văn hóa, góp phần đảm bảo điều kiện phát triển bền vững theo định hướng của Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP.Cần Thơ lần thứ XIV.

Ban chủ nhiệm

Hội đồng đã thống nhất thông qua đề tài. Tuy nhiên, Ban chủ nhiệm cần chỉnh sửa và bổ sung một số nội dung theo góp ý của thành viên hội đồng.

nhnhanh

Sở KH&CN TP.Cần Thơ
Bản quyền @ 2017 thuộc về Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ
Địa chỉ: Số 02, Lý Thường kiệt, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3820674, Fax: 0292.3821471; Email: sokhcn@cantho.gov.vn
Trưởng Ban biên tập: Trần Đông Phương An - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ