SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Khoa học, công nghệ và Đổi mới sáng tạo - Khơi dậy khát vọng kiến tạo tương lai

Nghiên cứu tỷ lệ tái hẹp, đặc điểm tổn thương, các yếu tố nguy cơ tái hẹp sau can thiệp động mạch vành qua da bằng stent phủ thuốc trên bệnh nhân bệnh mạch vành tại thành phố Cần Thơ
Chiều ngày 14/9/2022, Sở Khoa học và Công nghệ TP.Cần Thơ thành lập tổ thẩm định nội dung và kinh phí thực hiện đề tài “Nghiên cứu tỷ lệ tái hẹp, đặc điểm tổn thương, các yếu tố nguy cơ tái hẹp sau can thiệp động mạch vành qua da bằng stent phủ thuốc trên bệnh nhân bệnh mạch vành tại thành phố Cần Thơ”. Tổ thẩm định do bà Trần Hoài Phương - Phó giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TP.cần Thơ làm tổ trưởng. Bác sĩ chuyên khoa 2 Võ Việt Thắng làm chủ nhiệm đề tài. Bệnh viện Đa khoa Trung ương TP.Cần Thơ là cơ quan chủ trì.

Toàn cảnh buổi họp

Đề tài thực hiện nhằm mục tiêu xác định tỷ lệ tái hẹp sau can thiệp động mạch vành qua da bằng stent phủ thuốc trên bệnh nhân bệnh mạch vành mạn; Khảo sát các đặc điểm tổn thương tái hẹp sau can thiệp động mạch vành qua da bằng stent phủ thuốc trên bệnh nhân bệnh mạch vành mạn; Tìm hiểu các yếu tố nguy cơ liên quan tái hẹp sau can thiệp động mạch vành qua da bằng stent phủ thuốc trên bệnh nhân mạch vành mạn.

Thành viên tổ thẩm định

Nội dung thực hiện gồm: Xác định tỷ lệ tái hẹp, đặc điểm tổn thương tái cấu trúc và mức độ tái hẹp lòng động mạch vành trong và quanh stent tại thời điểm có triệu chứng lâm sàng hoặc thời điểm 24±2 tháng sau can thiệp đặt stent thuốc ở người bệnh mạch vành mạn; Xác định mối liên quan giữa các yếu tố nguy cơ tim mạch và đặc điểm kỹ thuật với tỷ lệ hẹp trong và quanh stent ở người bệnh mạch vành.

Đề tài được thực hiện sẽ giúp nâng cao chất lượng điều trị tại bệnh viện, góp phẩn giảm tải cho y tế tuyến trên và các tuyến y tế trong khu vực. Tạo sự tin tưởng của người bệnh, nâng cao tỷ lệ người bệnh khám và điều trị tại chỗ, giảm chi phí chữa bệnh cho người dân, tạo sự phân bố nguồn lực y tế cân đối giữa các khu vực, tạo tiền đề cho phát triển bền vững và hiệu quả của nền y tế nước nhà.

Ban chủ nhiệm

Tổ thẩm định đã thông qua nội dung và mức kinh phí thực hiện đề tài theo quy định của nhà nước. Tuy nhiên, Ban chủ nhiệm cẩn điều chỉnh và bổ sung thêm một số nội dung theo góp ý của thành viên tổ thẩm định.

nhnhanh

Sở KH&CN TP.Cần Thơ
Bản quyền @ 2017 thuộc về Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ
Địa chỉ: Số 02, Lý Thường kiệt, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3820674, Fax: 0292.3821471; Email: sokhcn@cantho.gov.vn
Trưởng Ban biên tập: Trần Đông Phương An - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ