SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Khoa học, công nghệ và Đổi mới sáng tạo - Khơi dậy khát vọng kiến tạo tương lai

Tập hợp, phát huy vai trò đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ
Ngày 9/9 tại Hà Nội, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (Liên hiệp Hội) tổ chức hội nghị Hội đồng Trung ương Liên hiệp Hội Việt Nam lần thứ tư, khóa VIII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Trong khuôn khổ hội nghị có hội thảo “Đề cao trách nhiệm của đội ngũ trí thức, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các hội trí thức”.

Mục đích của hội thảo cũng là nhiệm vụ mà Ban Tuyên giáo Trung ương giao cho Liên hiệp Hội thực hiện để tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 6/8/2008 của Bộ Chính trị về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và chuẩn bị cho nghị quyết mới về công tác trí thức.

Theo Tiến sĩ khoa học Phan Xuân Dũng, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã xác định đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ đóng vị trí, vai trò là trung tâm, hạt nhân của sự phát triển công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Là thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Liên hiệp Hội đã tập hợp được đông đảo đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ trong và ngoài nước, đã có 153 hội thành viên gồm 63 Liên hiệp Hội địa phương và 90 Hội ngành toàn quốc, 596 tổ chức khoa học và công nghệ trực thuộc.

Đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ Việt Nam luôn mang trên mình nhiệt huyết cách mạng, khát vọng vươn lên, đưa khoa học và công nghệ trở thành động lực, là quốc sách hàng đầu để phát triển đất nước; phát triển đất nước phải dựa vào khoa học và công nghệ.

Tại hội thảo, các đại biểu đã nêu bật được vai trò, trách nhiệm và những đóng góp của trí thức Liên hiệp Hội; nhận định những tồn tại, hạn chế trong hoạt động; đề xuất, kiến nghị các cơ chế, chính sách phát huy vai trò và trách nhiệm của đội ngũ trí thức, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các Hội trí thức trong thời gian tới, nhằm góp phần vào xây dựng và phát triển đất nước.

Tiến sĩ Phạm Văn Tân, Nguyên Phó Chủ tịch Liên hiệp Hội đề nghị các cơ quan có thẩm quyền nghiên cứu, điều chỉnh lại các mức thưởng tương xứng với các hình thức khen thưởng, tránh tình trạng việc đãi ngộ chỉ mang tính hình thức, không có nhiều tác dụng động viên, khích lệ người được khen thưởng.

Ông cũng đề xuất quy định thống nhất mức đãi ngộ bằng vật chất đối với các loại hình giải thưởng trên cơ sở chất lượng và tầm ảnh hưởng của các giải thưởng.

Từ thực tế hiện có rất ít doanh nghiệp y dược tham gia các đề tài nghiên cứu lĩnh vực y học nhưng thể chế về nghiên cứu y học chưa đầy đủ; những quy định về thử nghiệm lâm sàng, thử nghiệm về trang thiết bị… chưa được luật hóa; chưa có chính sách thỏa đáng cho người làm nghiên cứu khoa học y học...

Do vậy, Giáo sư,Tiến sĩ Nguyễn Văn Kính, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Hội Y học Việt Nam cho rằng, cần có chế độ thỏa đáng cho công tác nghiên cứu và cho những người nghiên cứu trong lĩnh vực y học để thu hút nhân tài.

Đồng thời tạo môi trường nghiên cứu khoa học y học lành mạnh với các cơ sở nghiên cứu có trang thiết bị hiện đại và đơn giản hóa các thủ tục phê duyệt các đề tài nghiên cứu lĩnh vực y học.

Tiến sĩ khoa học Phan Xuân Dũng hoan nghênh, đánh giá cao các ý kiến đóng góp thẳng thắn, khách quan của các đại biểu nhằm góp phần giúp các cơ quan hoạch định chính sách tổng kết và chuẩn bị cho nghị quyết mới về công tác trí thức.

Ninh Cơ

www.nhandan.vn (nhnhanh)
Bản quyền @ 2017 thuộc về Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ
Địa chỉ: Số 02, Lý Thường kiệt, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3820674, Fax: 0292.3821471; Email: sokhcn@cantho.gov.vn
Trưởng Ban biên tập: Trần Đông Phương An - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ