SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Khoa học, công nghệ và Đổi mới sáng tạo - Khơi dậy khát vọng kiến tạo tương lai

Xây dựng DNA mã vạch cây dâu Hạ Châu của thành phố Cần Thơ
Ngày 20/9/2022, Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ đã thành lập hội đồng nghiệm thu đề tài “Xây dựng DNA mã vạch cây dâu Hạ Châu của thành phố Cần Thơ” do ThS. Đoàn Thị Hồng Quyên làm chủ nhiệm, Trung tâm Ứng dụng Tiến bộ Khoa học và Công nghệ Cần Thơ làm cơ quan chủ trì thực hiện.

Mục tiêu của đề tài là nhằm giải trình tự và phân tích vùng DNA mã vạch đặc trưng của cây dâu hạ châu của TP. Cần Thơ.

Đề tài được thực hiện từ tháng 10/2020 bao gồm các nội dung chính: (1) Thực hiện khảo sát và thu mẫu từ 35 mẫu lá dâu hạ châu đầu dòng, dâu xanh, dâu xiêm, dâu bòn bon; (2) thực hiện ly trích DNA dựa trên quy trình CTAB, sản phẩm thu được là 105 mẫu DNA và chọn ra được 35 mẫu tinh sạch; (3) tiến hành phân lập vùng DNA mã vạch; (4) thực hiện giải trình tự.

Qua thời gian triển khai thực hiện, Ban chủ nhiệm đề tài đã hoàn thành đăng ký và cấp mã số 24 trình tự gen trên NCBI, thiết kế một trình tự dấu phân tử để phân biệt dâu hạ châu, xây dựng một quy trình giải trình tự DNA mã vạch dâu hạ châu…

Hội đồng thống nhất đánh giá đề tài đạt yêu cầu nghiệm thu. Ban chủ nhiệm cần chỉnh sửa một số nội dung theo góp ý của thành viên Hội đồng.

Sở KH&CN Cần Thơ (ntqnhu)
Bản quyền @ 2017 thuộc về Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ
Địa chỉ: Số 02, Lý Thường kiệt, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3820674, Fax: 0292.3821471; Email: sokhcn@cantho.gov.vn
Trưởng Ban biên tập: Ông Trần Đông Phương An - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ