SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Khoa học, công nghệ và Đổi mới sáng tạo - Khơi dậy khát vọng kiến tạo tương lai

Ra mắt mạng lưới cố vấn, đầu tư khởi nghiệp đổi mới sáng tạo TP Cần Thơ
Ngày 19-10, trong khuôn khổ TECHFEST Mekong 2022 và Diễn đàn Khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo (KNÐMST) vùng ÐBSCL lần 3, Sở Khoa học và Công nghệ TP Cần Thơ đã phối hợp ra mắt mạng lưới cố vấn, đầu tư KNÐMST TP Cần Thơ.

Lễ ra mắt Mạng lưới cố vấn, đầu tư KNÐMST TP Cần Thơ

Ban điều hành mạng lưới cố vấn KNÐMST TP Cần Thơ do ông Ngô Anh Tín, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TP Cần Thơ làm Trưởng ban cùng 2 Phó trưởng ban là ông Lý Ðình Quân, Phó Chủ tịch Hội đồng cố vấn đổi mới sáng tạo quốc gia, Tổng Giám đốc Trung tâm ươm tạo khởi nghiệp Sông Hàn; ông Vũ Minh Hải, Giám đốc Trung tâm Thông tin Khoa học và Công nghệ Cần Thơ. Các thành viên trong ban điều hành phụ trách cố vấn ở các lĩnh vực: quản trị thương hiệu, hỗ trợ phát triển doanh nghiệp, sở hữu trí tuệ, du lịch, công nghệ thông tin, tài chính, nông nghiệp, công nghệ sức khỏe, thương mại điện tử.

Các thành viên có nhiệm vụ tổ chức điều hành hoạt động hướng tới mục tiêu chung của mạng lưới là tăng cường hợp tác, trao đổi thông tin, hỗ trợ nâng cao kiến thức và kỹ năng cố vấn, giảng dạy về KNÐMST. Kết nối, đào tạo cho các cố vấn để xây dựng và mở rộng mạng lưới cố vấn KNÐMST TP Cần Thơ. Cố vấn, tư vấn hỗ trợ KNÐMST, bao gồm tư vấn về nông nghiệp, du lịch, thương mại điện tử, y tế chăm sóc sức khỏe, công nghệ thông tin, sở hữu trí tuệ, phát triển mạng lưới, kết nối các nhà đầu tư trong và ngoài nước… cho các ý tưởng, dự án khởi nghiệp có tính khả thi. Bên cạnh đó,  xúc tiến các hoạt động kêu gọi các tổ chức, cá nhân hỗ trợ đầu tư cho các dự án KNÐMST có tính khả thi cao.

https://baocantho.com.vn (ntbtra)
Bản quyền @ 2017 thuộc về Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ
Địa chỉ: Số 02, Lý Thường kiệt, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3820674, Fax: 0292.3821471; Email: sokhcn@cantho.gov.vn
Trưởng Ban biên tập: Ông Trần Đông Phương An - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ