SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Khoa học, công nghệ và Đổi mới sáng tạo - Khơi dậy khát vọng kiến tạo tương lai

Lịch làm việc của Giám đốc, các Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TP. Cần Thơ Từ ngày 03/12/2022 đến ngày 09/12/2022
Tuần 49

THỨ BẢY: ngày 03/12/2022

- 08 giờ 00: Giám đốc Ngô Anh Tín tham gia Ban Giám khảo cuộc thi "Sinh viên CTUMP với ý tưởng khởi nghiệp" năm 2022. Điểm tại Khu nhà hiệu bộ, trường Đại học Y dược Cần Thơ.

 

CHỦ NHẬT: ngày 04/12/2022

- Phó Giám đốc Trần Đông Phương An dự Diễn đàn thủy sản quốc tế - IFS 2022. Điểm tại Trường Đại học Nha Trang. (Từ ngày 04/12 - 07/12)

 

THỨ HAI: ngày 05/12/2022

- 07 giờ 30: Giám đốc và các Phó Giám đốc dự Hội nghị trực tuyến nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Điểm tại Hội trường Thành ủy. (Cả ngày)

 

THỨ BA: ngày 06/12/2022

- 07 giờ 30: Giám đốc và các Phó Giám đốc dự Hội nghị trực tuyến nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Điểm tại Hội trường Thành ủy. (Cả ngày)

- 08 giờ 00: Phó Giám đốc Trần Hoài Phương dự Hội thảo chuyển đổi số trong lĩnh vực du lịch thành phố Cần Thơ năm 2022. Điểm tại Resort Cồn Khương.

 

THỨ TƯ: ngày 07/12/2022

- 07 giờ 30: Giám đốc Ngô Anh Tín dự khai mạc Kỳ họp thứ 9 (Kỳ họp thường lệ cuối năm 2022) của Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026. Điểm tại Hội trường Thành ủy.

- 13 giờ 30: Giám đốc Ngô Anh Tín dự Kỳ họp thứ 9 (Kỳ họp thường lệ cuối năm 2022) của Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026. Điểm tại Hội trường Thành ủy.

- 13 giờ 30’: Phó Giám đốc Trần Hoài Phương, Phó Giám đốc Trương Hoàng Phương làm việc tại cơ quan.

 

THỨ NĂM: ngày 08/12/2022

- 07 giờ 30: Giám đốc Ngô Anh Tín dự Kỳ họp thứ 9 (Kỳ họp thường lệ cuối năm 2022) của Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026. Điểm tại Hội trường Thành ủy. (Cả ngày)

- Phó Giám đốc Trần Đông Phương An tham gia công tác nghiên cứu. Điểm tại Trường ĐHCT. (Từ 08/1209/12)

- 13 giờ 30’: Phó Giám đốc Trần Hoài Phương, Phó Giám đốc Trương Hoàng Phương làm việc tại cơ quan.

 

THỨ SÁU: ngày 09/12/2022

- 07 giờ 30: Giám đốc Ngô Anh Tín dự Kỳ họp thứ 9 (Kỳ họp thường lệ cuối năm 2022) của Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026. Điểm tại Hội trường Thành ủy.

- 08 giờ 00’: Giám đốc và các Phó Giám đốc họp chi bộ. Điểm tại Hội trường UBND phường Tân An. (Mời các Đ/c Đảng viên Chi bộ Văn phòng Sở dự)

- 08 giờ 00’: Phó Giám đốc Trần Hoài Phương dự Hội thảo “Ứng dụng công nghệ sinh học trong sản xuất”. Điểm tại Trung tâm Ứng dụng tiến bộ KH&CN.

- 13 giờ 30’: Phó Giám đốc Trần Hoài Phương, Phó Giám đốc Trương Hoàng Phương làm việc tại cơ quan.

Xem thêm
Bản quyền @ 2017 thuộc về Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ
Địa chỉ: Số 02, Lý Thường kiệt, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3820674, Fax: 0292.3821471; Email: sokhcn@cantho.gov.vn
Trưởng Ban biên tập: Ông Trần Đông Phương An - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ