SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Khoa học, công nghệ và Đổi mới sáng tạo - Khơi dậy khát vọng kiến tạo tương lai

Cấp Giấy xác nhận kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ không sử dụng ngân sách nhà nước
Trên cơ sở Biên bản họp Hội đồng tư vấn đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ được thành lập theo Quyết định số 06/QĐ-SKHCN ngày 10 tháng 01 năm 2023 của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ về việc thành lập Hội đồng tư vấn đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ không sử dụng ngân sách nhà nước.

Sở Khoa học và Công nghệ cấp Giấy xác nhận kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ không sử dụng ngân sách nhà nước đối với:

Nhiệm vụ khoa học và công nghệ: Ứng dụng công nghệ di động kết nối cộng đồng người sử dụng giày thể thao chạy bộ Run Together gắn chip giao tiếp trường gần NFC (Near-Field Communications).

* Tổ chức đề nghị xác nhận kết quả nhiệm vụ: Công ty Cổ phần Công nghệ Thể thao Run Together

- Địa chỉ: Lầu 5, số 81 đường Nguyễn Hiền, phường An Khánh, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.

- Điện thoại: 02923.826.688

- Email: hello@runtogether.net       - Website: http://runtogether.vn/

* Cá nhân đề nghị xác nhận kết quả nhiệm vụ: Ông Nguyễn Chí Công

- Số căn cước công dân: 092084006562

- Địa chỉ cư trú: 81/10, đường Cách mạng tháng tám, phường An Thới, quận Bình Thủy, TP. Cần Thơ.

* Danh mục kết quả hình thành từ nhiệm vụ khoa học và công nghệ:

 

TT

Tên sản phẩm

1.

Giày thể thao chạy bộ Run Together có gắn chip NFC

2.

Ứng dụng di động Run Together.

 

Sở KH&CN Cần Thơ
Bản quyền @ 2017 thuộc về Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ
Địa chỉ: Số 02, Lý Thường kiệt, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3820674, Fax: 0292.3821471; Email: sokhcn@cantho.gov.vn
Trưởng Ban biên tập: Ông Trần Đông Phương An - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ