SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Khoa học, công nghệ và Đổi mới sáng tạo - Khơi dậy khát vọng kiến tạo tương lai

Thông báo về việc hỗ trợ chi phí đăng ký bảo hộ tài sản trí tuệ và hỗ trợ triển khai nhiệm vụ khoa học và công nghệ

[24/03/2023 15:25]

Việc triển khai Chương trình phát triển tài sản trí tuệ thành phố Cần Thơ sẽ góp phần hỗ trợ kịp thời cho doanh nghiệp, viện, trường và các tổ chức, cá nhân nâng cao nhận thức về sở hữu trí tuệ, bảo hộ, khai thác, bảo vệ và phát triển tài sản trí tuệ, nâng cao khả năng cạnh tranh đối với các sản phẩm, dịch vụ của thành phố ở trong và ngoài nước.

Sở Khoa học và Công nghệ thông báo đến tổ chức, cá nhân nội dung quy định mức hỗ trợ chi phí đăng ký bảo hộ tài sản trí tuệ và hỗ trợ triển khai nhiệm vụ khoa học và công nghệ, cụ thể như sau:

1. Hỗ trợ chi phí đăng ký bảo hộ tài sản trí tuệ

a) Hỗ trợ trong nước: 30 triệu đồng/đơn đăng ký bảo hộ đối với sáng chế và giống cây trồng mới; 15 triệu đồng/văn bằng bảo hộ đối với kiểu dáng công nghiệp và nhãn hiệu.

b) Hỗ trợ ngoài nước: 60 triệu đồng/đơn đăng ký bảo hộ đối với sáng chế, kiểu dáng công nghiệp và nhãn hiệu; đăng ký bảo hộ, công nhận giống cây trồng mới.

Thời hạn gửi Phiếu đề nghị hỗ trợ chi phí đăng ký bảo hộ tài sản trí tuệ đến hết ngày 08/12/2023. Thời gian xét hỗ trợ chi phí đăng ký bảo hộ tài sản trí tuệ: hàng quý

2. Hỗ trợ triển khai nội dung thuộc Chương trình phát triển tài sản trí tuệ thành phố Cần Thơ đến năm 2030 thông qua thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ (dự án)

a) Tăng cường các hoạt động tạo ra tài sản trí tuệ, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực về đi mới sáng tạo và sở hữu trí tuệ;

b) Thúc đẩy đăng ký bảo hộ tài sản trí tuệ ở trong và ngoài nước; Nâng cao hiệu quả qun lý, khai thác và phát triển tài sản trí tuệ;

c) Thúc đy và tăng cường hiệu quả thực thi và chng xâm phạm quyn shu trí tuệ; 

d) Phát trin, nâng cao năng lực các tổ chức trung gian và chủ thể quyền sở hu trí tuệ;

đ) Hình thành, tạo dựng văn hóa sở hữu trí tuệ trong xã hội.

Danh mục nhiệm vụ ưu tiên thực hiện: Đề nghị xem tại Phụ lục kèm theo Quyết định số 3032/QĐ-UBND ngày 01 tháng 11 năm 2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố về việc phê duyệt Chương trình phát triển tài sản trí tuệ thành phố Cần Thơ đến năm 2030.

Thời hạn gửi Phiếu đề xuất nhiệm vụ gửi về Sở Khoa học và Công nghệ đến hết ngày 08/12/2023. Thời gian xét hỗ trợ thực hiện nhiệm vụ: đợt 01 vào tháng 7 và đợt 2 vào tháng 12.

Sở Khoa học và Công nghệ thông báo đến tổ chức, cá nhân biết để tham gia hoặc tuyên truyền các nội dung hỗ trợ của Chương trình phát triển tài sản trí tuệ thành phố Cần Thơ.

Thông tin chi tiết liên hệ: Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ, số 02 đường Lý Thường Kiệt, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ; điện thoại: 02923.829.632 hoặc di động 0987.788.178 (gặp Hồng Ngọc).

(Đính kèm Tờ gấp Chương trình)

 

Sở KH&CN
Bản quyền @ 2017 thuộc về Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ
Địa chỉ: Số 02, Lý Thường kiệt, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3820674, Fax: 0292.3821471; Email: sokhcn@cantho.gov.vn
Trưởng Ban biên tập: Ông Trần Đông Phương An - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ
Lưu ý: Cổng thông tin Sở Khoa học và Công nghệ không chịu trách nhiệm với nội dung các đường link liên kết bên ngoài