SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Khoa học, công nghệ và Đổi mới sáng tạo - Khơi dậy khát vọng kiến tạo tương lai

Hệ thống tiêm vi khuẩn cung cấp protein ở tế bào chuột và người
Các nhà nghiên cứu tại Viện nghiên cứu não McGovern và Đại học Harvard đã khai thác một hệ thống vi khuẩn tự nhiên để phát triển phương pháp phân phối protein mới hoạt động trong tế bào người và động vật.

Công nghệ này được mô tả trên tạp chí Nature, có thể được lập trình để cung cấp nhiều loại protein khác nhau, bao gồm cả những protein để chỉnh sửa gen, cho các loại tế bào khác nhau. Hệ thống này có khả năng an toàn và hiệu quả để cung cấp các liệu pháp gen và liệu pháp điều trị ung thư.

Nhóm đã tận dụng cấu trúc tiêm giống như ống tiêm nhỏ, được tạo ra bởi một loại vi khuẩn, liên kết tự nhiên với tế bào côn trùng và tiêm một lượng protein vào tế bào người và động vật. Các nhà nghiên cứu đã sử dụng công cụ trí tuệ nhân tạo AlphaFold để thiết kế các cấu trúc ống tiêm này nhằm cung cấp nhiều loại protein hữu ích cho cả tế bào người và tế bào ở chuột sống.

www.enn.com
Bản quyền @ 2017 thuộc về Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ
Địa chỉ: Số 02, Lý Thường kiệt, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3820674, Fax: 0292.3821471; Email: sokhcn@cantho.gov.vn
Trưởng Ban biên tập: Ông Trần Đông Phương An - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ