SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Khoa học, công nghệ và Đổi mới sáng tạo - Khơi dậy khát vọng kiến tạo tương lai

Xây dựng và áp dụng thí điểm mô hình quản trị tài sản trí tuệ cho các doanh nghiệp, tổ chức khoa học và công nghệ trên địa bàn thành phố Cần Thơ

[23/05/2023 16:40]

Chiều ngày 23/5/2023, Sở Khoa học và Công nghệ TP. Cần Thơ họp Hội đồng xét duyệt dự án “Xây dựng và áp dụng thí điểm mô hình quản trị tài sản trí tuệ cho các doanh nghiệp, tổ chức khoa học và công nghệ trên địa bàn thành phố Cần Thơ”. Hội đồng do TS. Ngô Anh Tín, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ làm chủ tịch Hội đồng. TS. Nguyễn Hữu Cẩn làm chủ nhiệm. Viện Khoa học sở hữu trí tuệ là tổ chức chủ trì thực hiện.

Toàn cảnh buổi họp

Mục tiêu của dự án nhằm xây dựng, áp dụng thí điệm mô hình quản trị tài sản trí tuệ cho một số doanh nghiệp, tổ chức khoa học và công nghệ trên địa bàn TP. Cần Thơ nhằm tạo cơ sở đánh giá, nhân rộng mô hình, nâng cao nhận thức, hỗ trợ phát triển hoạt động sáng tạo, bảo hộ và khai thác hiệu quả các tài sản trí tuệ, phục vụ phát triển kinh tế, xã hội của TP. Cần Thơ.

Thành viên hội đồng

Hội đồng đã góp ý một số nội dung để Ban chủ nhiệm chỉnh sửa và hoàn thiện thuyết minh.

Sở KH&CN TP.Cần Thơ
Bản quyền @ 2017 thuộc về Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ
Địa chỉ: Số 02, Lý Thường kiệt, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3820674, Fax: 0292.3821471; Email: sokhcn@cantho.gov.vn
Trưởng Ban biên tập: Ông Trần Đông Phương An - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ
Lưu ý: Cổng thông tin Sở Khoa học và Công nghệ không chịu trách nhiệm với nội dung các đường link liên kết bên ngoài