SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Khoa học, công nghệ và Đổi mới sáng tạo - Khơi dậy khát vọng kiến tạo tương lai

Xây dựng, quản lý và phát triển thương hiệu Bánh tráng Thuận Hưng – Cần Thơ

[02/06/2023 10:36]

Chiều ngày 31/5/2023, Sở Khoa học và Công nghệ TP. Cần Thơ họp Hội đồng tuyển chọn tổ chức, cá nhân thực hiện dự án SHTT "Xây dựng, quản lý và phát triển thương hiệu Bánh tráng Thuận Hưng – Cần Thơ". Hội đồng do TS. Ngô Anh Tín, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ làm chủ tịch Hội đồng. Ths. Dương Hoài An và TS. Lưu Tiến Thuận đồng chủ nhiệm. Viện Khoa học và Công nghệ Mekong Cần Thơ là đơn vị chủ trì thực hiện.

Toàn cảnh buổi họp

Dự án thực hiện nhằm mục tiêu bảo hộ nhãn hiệu chứng nhận Bánh tráng Thuận Hưng – Cần Thơ, xây dựng và vận hành quy trình quản lý, khai thác và phát triển nhãn hiệu góp phần mở rộng thị trường và phát triển thương hiệu Bánh tráng Thuận Hưng – Cần Thơ.

Thành viên Hội đồng 

Ban chủ nhiệm

Hội đồng đã góp ý một số nội dung để Ban chủ nhiệm chỉnh sửa và hoàn chỉnh thuyết minh.

Sở KH&CN TP.Cần Thơ
Bản quyền @ 2017 thuộc về Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ
Địa chỉ: Số 02, Lý Thường kiệt, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3820674, Fax: 0292.3821471; Email: sokhcn@cantho.gov.vn
Trưởng Ban biên tập: Ông Trần Đông Phương An - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ
Lưu ý: Cổng thông tin Sở Khoa học và Công nghệ không chịu trách nhiệm với nội dung các đường link liên kết bên ngoài