SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Khoa học, công nghệ và Đổi mới sáng tạo - Khơi dậy khát vọng kiến tạo tương lai

Năng suất lao động của Singapore cao gấp 17 lần Việt Nam
Tổ chức Năng suất Châu Á – APO vừa mới công bố bản Báo cáo Năng suất năm 2012 - APO Productivity Databook 2012 về tình hình năng suất của các quốc gia châu Á.

Theo số liệu công bố trong bản báo cáo, năm 2010, Singapore là quốc gia có năng suất lao động cao nhất, đạt 89,9 nghìn USD/người lao động (tính theo sức mua tương đương năm 2005), tiếp theo là Đài Loan đạt 73,2 nghìn USD và Nhật Bản đạt 63,9 nghìn USD. Năng suất lao động của Việt Nam đạt 5,3 nghìn USD bằng 5,9% năng suất lao động của Singapore. Về mức tăng năng suất lao động hàng năm thì Trung Quốc là quốc gia đạt cao nhất, trung bình 8,8% hàng năm trong giai đoạn 1990-2010. Tuy nhiên chỉ tính trong giai đoạn 2000-2010 thì Myanmar có mức tăng trưởng năng suất hàng năm đạt 9,9%/năm, cao nhất trong số các quốc gia so sánh. Việt Nam có mức tăng năng suất hàng năm là 5% giai đoạn 1990-2010 và 4,5% trong giai đoạn 2000-2010. Với mức tăng trưởng này, Việt Nam nằm ở top trên trong số các quốc gia được so sánh. Số liệu này phù hợp với thành tích về tăng trưởng GPD của nước ta trong những năm qua.

Về số liệu năng suất yếu tố tổng hợp – TFP (chỉ số phản ánh hiệu quả của việc sử dụng Vốn và Lao động để gia tăng kết quả đầu ra bằng các giải pháp quản lý, khoa học – kỹ thuật) cho thấy trong giai đoạn 2005-2010, mức đóng góp của TFP vào tăng trưởng GDP của nhiều quốc gia ở mức trên 40%, như Hàn Quốc đạt 63%, Đài Loan: 59%, Ấn Độ: 48%, Indonesia: 42%, Philippines: 41%. Điều này có nghĩa các quốc gia này đã làm tốt việc thúc đẩy tăng trưởng dựa vào khai thác và sử dụng hiệu quả các nguồn lực là Vốn và Lao động. Đóng góp của TFP vào tăng trường GDP của Việt Nam giai đoạn 2005-2010 là -6%. Số liệu này phản ánh tăng trưởng của Việt Nam giai đoạn này phụ thuộc chủ yếu vào Vốn và Lao động, trong đó gia tăng vốn nhưng không làm tăng thêm được đầu ra là GDP vì vậy đóng góp của TFP thành giá trị âm theo công thức: Y = A. f(Kα Lβ ), trong đó: Y= đầu ra (GDP), K= Vốn, L= Lao động, A=TFP; α= hệ sống đóng góp của vốn, β = hệ số đóng góp của lao động (β = 1 - α ).

Báo cáo này được nhóm chuyên gia của APO, cùng đại diện Cơ quan Thống kê các nước nghiên cứu, xuất bản lần đầu tiên vào năm 2007, sau đó được phát hành định kỳ hàng năm nhằm cung cấp số liệu về tình hình tăng trưởng năng suất của các nước.

Trung tâm Năng suất Việt Nam - VPC
Bản quyền @ 2017 thuộc về Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ
Địa chỉ: Số 02, Lý Thường kiệt, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3820674, Fax: 0292.3821471; Email: sokhcn@cantho.gov.vn
Trưởng Ban biên tập: Ông Trần Đông Phương An - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ