SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Khoa học, công nghệ và Đổi mới sáng tạo - Khơi dậy khát vọng kiến tạo tương lai

Kết quả công tác thanh tra Khoa học và Công nghệ năm 2013.
Trong năm 2013, Thanh tra Sở Khoa học và Công nghệ TP Cần Thơ triển khai thực hiện Kế hoạch năm được duyệt và đạt kết quả 100% so với kế hoạch đề ra.

Kết quả  gồm: 01 cuộc thanh tra hành chính và 06 cuộc thanh tra chuyên ngành về lĩnh vực an toàn bức xạ và hạt nhân; tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng, sản phẩm hàng hóa và sở hữu công nghiệp (xăng dầu, điện điện tử, taximet, hàng đóng gói sẵn, đồ chơi trẻ em).

Phát hiện và xử lý 23 trường hợp vi phạm về đo lường và chất lượng sản phẩm hàng hóa (bao gồm xăng dầu) với tổng số tiền phạt 190.220.000 đồng, buộc thu hồi về ngân sách nhà nước số tiền 41.875.000 đồng.

Ngoài ra Thanh tra Sở còn tham gia 11 cuộc thanh, kiểm tra với Đoàn Kiểm tra Chi cục Tiêu chuẩn – Đo lường – Chất lượng, Đoàn liên ngành 127, Đoàn Thanh tra Tổng cục Tiêu chuẩn – Đo lường – Chất lượng.

Tiếp nhận, xử lý và giải quyết 02 đơn tố cáo của công dân đúng theo quy định pháp luật.

Bản quyền @ 2017 thuộc về Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ
Địa chỉ: Số 02, Lý Thường kiệt, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3820674, Fax: 0292.3821471; Email: sokhcn@cantho.gov.vn
Trưởng Ban biên tập: Ông Trần Đông Phương An - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ