SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Khoa học, công nghệ và Đổi mới sáng tạo - Khơi dậy khát vọng kiến tạo tương lai

III. An toàn bức xạ hạt nhân
 
III.1-Phiếu khai báo X-quang
Ngày cập nhật: 14/12/2018
Tài liệu đính kèm    Lượt xem: 50    Lượt tải: 3

III.2-Đơn đề nghị cấp giấy phép
Ngày cập nhật: 14/12/2018
Tài liệu đính kèm    Lượt xem: 6    Lượt tải: 4

III.2-hướng dẫn điền biểu mẫu báo cáo đánh giá an toàn
Ngày cập nhật: 14/12/2018
Tài liệu đính kèm    Lượt xem: 1    Lượt tải: 4

III.2-phiếu khai báo nhân viên bức xạ
Ngày cập nhật: 14/12/2018
Tài liệu đính kèm    Lượt xem: 0    Lượt tải: 3

III.3-đơn đề nghị cấp chứng chỉ nhân viên bức xạ
Ngày cập nhật: 14/12/2018
Tài liệu đính kèm    Lượt xem: 0    Lượt tải: 1

III.4-đơn đề nghị gia hạn giấy phép
Ngày cập nhật: 14/12/2018
Tài liệu đính kèm    Lượt xem: 1    Lượt tải: 0

III.5-đơn đề nghị sửa đổi bổ sung giấy phép
Ngày cập nhật: 14/12/2018
Tài liệu đính kèm    Lượt xem: 5    Lượt tải: 2

III.6-đơn đề nghị cấp lại giấy phép
Ngày cập nhật: 14/12/2018
Tài liệu đính kèm    Lượt xem: 44    Lượt tải: 2

Bản quyền @ 2017 thuộc về Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ
Địa chỉ: Số 02, Lý Thường kiệt, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3820674, Fax: 0292.3821471; Email: sokhcn@cantho.gov.vn
Trưởng Ban biên tập: Ông Trần Đông Phương An - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ