SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Khoa học, công nghệ và Đổi mới sáng tạo - Khơi dậy khát vọng kiến tạo tương lai

Tin tiếp theo
08/09/2014 07:35
Từ ngày 01/01/2014 đến ngày 24/6/2014, trên địa bàn thành phố Cần Thơ có 86 nhãn hiệu hàng hóa/dịch vụ, 01 sáng chế và 01 kiểu dáng công nghiệp đã được cấp văn bằng bảo hộ.
08/08/2014 08:44
Từ ngày 24/5/2013 đến ngày 31/12/2013, trên địa bàn thành phố có 93 nhãn hiệu hàng hóa/dịch vụ, 06 sáng chế và 08 kiểu dáng công nghiệp đã được cấp văn bằng bảo hộ.
08/08/2014 08:42
Từ ngày 26/6/2013 đến ngày 31/12/2013, trên địa bàn thành phố có tổng cộng 161 đơn đã được Cục SHTT chấp nhận, trong đó có: 150 đơn nhãn hiệu hàng hóa/ dịch vụ; 07 đơn kiểu dáng công nghiệp; 03 đơn sáng chế và 01 giải pháp hữu ích.
23/09/2013 09:22
Từ ngày 01/01/2013 đến ngày 23/05/2013, trên địa bàn thành phố có 84 nhãn hiệu hàng hóa/dịch vụ và 04 kiểu dáng công nghiệp đã được cấp văn bằng bảo hộ.
23/09/2013 09:26
Từ ngày 01/01/2013 đến ngày 25/06/2013, trên địa bàn thành phố có tổng cộng 115 đơn đã được Cục SHTT chấp nhận, trong đó có: 110 đơn nhãn hiệu hàng hóa/ dịch vụ; 03 đơn kiểu dáng công nghiệp và 02 đơn sáng chế.
05/12/2012 17:08
Hướng dẫn thủ tục đăng ký kiểu dáng công nghiệp
04/12/2012 08:35
Hướng dẫn thủ tục đăng ký nhãn hiệu
23/04/2013 11:04
Từ ngày 25/10/2012 đến ngày 31/12/2012, trên địa bàn thành phố có 33 nhãn hiệu hàng hóa và dịch vụ đã được cấp văn bằng bảo hộ nhãn hiệu.
23/04/2013 10:37
Hướng dẫn thủ tục đăng ký sáng chế/giải pháp hữu ích
23/02/2013 07:38
Tính đến ngày 24/10/2012, trên địa bàn thành phố có 2.087 nhãn hiệu hàng hóa và dịch vụ của 593 cá nhân, doanh nghiệp của thành phố đã được văn bằng bảo hộ nhãn hiệu.
Trang: 1 2 Sau
Bản quyền @ 2017 thuộc về Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ
Địa chỉ: Số 02, Lý Thường kiệt, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3820674, Fax: 0292.3821471; Email: sokhcn@cantho.gov.vn
Trưởng Ban biên tập: Ông Trần Đông Phương An - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ
Lưu ý: Cổng thông tin Sở Khoa học và Công nghệ không chịu trách nhiệm với nội dung các đường link liên kết bên ngoài