SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Khoa học, công nghệ và Đổi mới sáng tạo - Khơi dậy khát vọng kiến tạo tương lai

Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa đến năm 2030

[24/05/2023 09:12]

Thực hiện Quyết định số 1322/QĐ-TTg ngày 31 tháng 8 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021-2030 và Nghị quyết số 04/2022/NQ-HĐND ngày 08 tháng 7 năm 2022 của Hội đồng nhân dân thành phố quy định từ mức chi từ ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa đến năm 2030 trên địa bàn thành phố Cần Thơ (viết tắt là Chương trình năng suất chất lượng).

Ảnh minh họa

Với mục tiêu hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng, áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, hệ thống quản lý, công cụ cải tiến nhằm nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ chủ lực của thành phố. Nội dung hỗ trợ của Chương trình gồm: Hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng, áp dụng các hệ thống quản lý, công cụ cải tiến năng suất chất lượng: ISO 9001, 14000, 22000, 50001; ISO/IEC 17025, BRC, GMP, HACCP, HALAL, 5S, Kaizen,… các hệ thống quản lý, công cụ cải tiến năng suất chất lượng đặc thù của ngành, lĩnh vực, tiêu chuẩn về hệ thống quản lý mới được công bố; Hỗ trợ áp dụng thực hành nông nghiệp tốt (G.A.P), thực hành sản xuất nông nghiệp hữu cơ, năng suất xanh; áp dụng tiêu chuẩn, công cụ hỗ trợ cho sản xuất thông minh, dịch vụ thông minh.

Sở Khoa học và Công nghệ thông báo đến tổ chức, cá nhân trên địa bàn thành phố Cần Thơ có nhu cầu đăng ký tham gia Chương trình năng suất chất lượng, cụ thể như sau:  

1. Hồ sơ gồm: Phiếu đăng ký tham gia Chương trình (theo mẫu); Giấy đăng ký kinh doanh (bản sao y).

2. Thời gian tiếp nhận hồ sơ: liên tục đến kết thúc năm 2030.

3. Hình thức hỗ trợ: thực hiện dưới hình thức nhiệm vụ khoa học và công nghệ (được hỗ trợ kinh phí theo hợp đồng).

4. Thông tin liên hệ:

Sở Khoa học và Công nghệ (Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng)

Địa chỉ: số 02 Lý Thường Kiệt, P. Tân An, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ

Điện thoại: 0292. 3813164 - 0974307447 (gặp Hoàng Hồ)

Email: nhho@cantho.gov.vn; tdccantho@cantho.gov.vn

Website: http://sokhcn.cantho.gov.vn

(Đính kèm: Quyết định số 1322/QĐ-TTg, Nghị quyết số 04/2022/NQ-HĐND, mẫu Phiếu đăng ký tham gia Chương trình.

Sở KH&CN TP.Cần Thơ
Bản quyền @ 2017 thuộc về Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ
Địa chỉ: Số 02, Lý Thường kiệt, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3820674, Fax: 0292.3821471; Email: sokhcn@cantho.gov.vn
Trưởng Ban biên tập: Ông Trần Đông Phương An - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ