SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Khoa học, công nghệ và Đổi mới sáng tạo - Khơi dậy khát vọng kiến tạo tương lai

Danh mục văn bản liên quan đến doanh nghiệp KH&CN

[15/04/2022 14:41]

Danh mục văn bản liên quan đến doanh nghiệp KH&CN bao gồm 11 văn bản:

DANH MỤC VĂN BẢN LIÊN QUAN ĐẾN DOANH NGHIỆP KH&CN

 

1. Luật Khoa học và Công nghệ năm 2013 (Điều 58).

2. Luật Doanh nghiệp năm 2020.

3. Luật Chuyển giao công nghệ năm 2017.

4. Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ Quy định về tiền thuê đất, thuê mặt nước.

5. Thông tư số 333/2016/TT-BTC ngày 26/12/2016 của Bộ Tài chính Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 77/2014/TT-BTC ngày 16 tháng 6 năm 2014 hướng dẫn một số điều của Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về tiền thuê đất, thuê mặt nước.

6. Nghị định số 13/2019/NĐ-CP ngày 01/02/2019 của Chính phủ về doanh nghiệp khoa học và công nghệ.

7. Quyết định số 572/QĐ-BKHCN ngày 19/3/2019 của Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Kế hoạch triển khai Nghị định số 13/2019/NĐ-CP ngày 01/02/2019 của Chính phủ về doanh nghiệp khoa học và công nghệ.

8. Công văn số 1048/BKHCN-PTTTCN ngày 16/4/2019 của Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ theo Nghị định số 13/2019/NĐ-CP.

9. Quyết định 3263/QĐ-BKHCN ngày 06/11/2019 của Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành quy chế tổ chức, xét chọn, vinh danh “doanh nghiệp khoa học và công nghệ tiêu biểu”.

10. Thông tư số 03/2021/TT-BTC ngày 11/01/2021 của Bộ Tài chính hướng dẫn về miễn thuế, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp khoa học và công nghệ quy định tại Nghị định số 13/2019/NĐ-CP ngày 01/02/2019 của Chính phủ về doanh nghiệp khoa học và công nghệ

 11. Thông tư số 10/2021/TT-BKHCN ngày 17/11/2021 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định biện pháp thi hành một số điều của Nghị định số 13/2019/NĐ-CP ngày 01 tháng 02 năm 2019 của Chính phủ về doanh nghiệp khoa học và công nghệ.

Chi tiết văn bản xem file đính kèm

Sở KH&CN TP. Cần Thơ
Bản quyền @ 2017 thuộc về Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ
Địa chỉ: Số 02, Lý Thường kiệt, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3820674, Fax: 0292.3821471; Email: sokhcn@cantho.gov.vn
Trưởng Ban biên tập: Ông Trần Đông Phương An - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ
Lưu ý: Cổng thông tin Sở Khoa học và Công nghệ không chịu trách nhiệm với nội dung các đường link liên kết bên ngoài