SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Khoa học, công nghệ và Đổi mới sáng tạo - Khơi dậy khát vọng kiến tạo tương lai

Tin tiếp theo
05/04/2024 14:05
Căn cứ Thông báo số 906/TB-BKHCN ngày 21 tháng 3 năm 2024 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc kêu gọi đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia dự kiến thực hiện từ năm 2025 thuộc Chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp quốc gia “Hỗ trợ nghiên cứu, phát triển và ứng dụng công nghệ của Công nghiệp 4.0”, mã số KC-4.0/19-30.
26/03/2024 15:43
Căn cứ Công văn số 606/BKHCN-HVKHCN ngày 29 tháng 02 năm 2024 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc thông báo tuyển chọn tham gia Đề án đào tạo, bồi dưỡng nhân lực khoa học và công nghệ ở trong nước và nước ngoài bằng ngân sách nhà nước (Đề án 2395) phục vụ xây dựng kế hoạch năm 2025;
19/03/2024 14:48
Căn cứ Thông tư số 02/2015/TT-BKHCN ngày 06 tháng 3 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định việc đánh giá và thẩm định kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ không sử dụng ngân sách nhà nước;
14/03/2024 14:22
Căn cứ Công văn số 666/BKHCN-CNC ngày 04 tháng 3 năm 2024 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc thông báo kêu gọi đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia thuộc Chương trình quốc gia phát triển công nghệ cao đến năm 2030.
28/02/2024 14:35
Căn cứ Kế hoạch số 56/KH-UBND ngày 17 tháng 3 năm 2023 của Ủy ban nhân dân thành phố triển khai thực hiện Quyết định thành lập Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố Cần Thơ; Căn cứ Kế hoạch số 08/KH-VPUB ngày 07 tháng 02 năm 2024 của Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ tổ chức Lễ ra mắt Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố Cần Thơ. Thực hiện Công văn số 621/UBND-KSTT ngày 21 tháng 02 năm 2024 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ về việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố Cần Thơ;
27/02/2024 16:03
Sở Khoa học và Công nghệ trân trọng đề nghị các cơ quan, tổ chức, nhà khoa học, doanh nghiệp khoa học và công nghệ đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp thành phố thực hiện năm 2025 và những năm tiếp theo phục vụ phát triển kinh tế - xã hội thành phố Cần Thơ.
25/01/2024 14:40
Thực hiện Thông tư số 63/2023/TT-BTC ngày 16 tháng 10 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của một số thông tư quy định về phí, lệ phí của Bộ trưởng Bộ Tài chính nhằm khuyến khích sử dụng dịch vụ công trực tuyến.
19/02/2024 13:59
Căn cứ Thông tư số 02/2015/TT-BKHCN ngày 06 tháng 3 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định việc đánh giá và thẩm định kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ không sử dụng ngân sách nhà nước.
16/02/2024 14:53
Căn cứ Quyết định số 3032/QĐ-UBND ngày 01 tháng 11 năm 2021 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ phê duyệt Chương trình phát triển tài sản trí tuệ thành phố Cần Thơ đến năm 2030.
07/02/2024 09:55
Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ cấp Giấy xác nhận kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ không sử dụng ngân sách nhà nước đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ: Nghiên cứu và ứng dụng quy trình công nghệ PCR-SPOTCHECK (PCRsc) để chẩn đoán sàng lọc virus đốm trắng (WSSV) gây bệnh trên tôm thẻ chân trắng.
23/01/2024 08:54
Thực hiện Công văn số 4755/UBND-KGVX ngày 20 tháng 11 năm 2023 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 189/NQ-CP ban hành chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 30 tháng 01 năm 2023 của Bộ Chính trị về phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học phục vụ phát triển bền vững đất nước trong hình hình mới.
12/01/2024 14:16
Thực hiện Chiến lược phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo đến năm 2030, trong thời gian qua, Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) đã phê duyệt một số Chương trình KH&CN cấp quốc gia giai đoạn đến năm 2030. Để các Chương trình KH&CN cấp quốc gia được triển khai rộng rãi, đáp ứng được yêu cầu thực tiễn, Bộ KH&CN thông báo để các cơ quan, tổ chức, cá nhân trên cả nước đề xuất nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia để xem xét đưa vào thực hiện trong các Chương trình với các yêu cầu sau:
10/01/2024 15:19
Hướng tới ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam 18/5/2024, Báo VnExpress, dưới sự chỉ đạo của Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức Cuộc thi Sáng kiến Khoa học 2024.
09/01/2024 10:48
Căn cứ Công văn số 06/BKHCN-XNT ngày 03 tháng 01 năm 2024 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc đề xuất đặt hàng nhiệm vụ thuộc Chương trình khoa học và công nghệ cấp quốc gia, mã số KC.15/21-30.
05/01/2024 14:40
Căn cứ Quyết định số 06/2019/QĐ-UBND ngày 11 tháng 3 năm 2019 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc ban hành quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp thành phố sử dụng ngân sách nhà nước;
Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Sau
Bản quyền @ 2017 thuộc về Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ
Địa chỉ: Số 02, Lý Thường kiệt, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3820674, Fax: 0292.3821471; Email: sokhcn@cantho.gov.vn
Trưởng Ban biên tập: Ông Trần Đông Phương An - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ
Lưu ý: Cổng thông tin Sở Khoa học và Công nghệ không chịu trách nhiệm với nội dung các đường link liên kết bên ngoài