SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Khoa học, công nghệ và Đổi mới sáng tạo - Khơi dậy khát vọng kiến tạo tương lai

Xem nhiều
Tin tiếp theo
10/01/2024 15:19
Hướng tới ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam 18/5/2024, Báo VnExpress, dưới sự chỉ đạo của Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức Cuộc thi Sáng kiến Khoa học 2024.
09/01/2024 10:48
Căn cứ Công văn số 06/BKHCN-XNT ngày 03 tháng 01 năm 2024 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc đề xuất đặt hàng nhiệm vụ thuộc Chương trình khoa học và công nghệ cấp quốc gia, mã số KC.15/21-30.
05/01/2024 14:40
Căn cứ Quyết định số 06/2019/QĐ-UBND ngày 11 tháng 3 năm 2019 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc ban hành quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp thành phố sử dụng ngân sách nhà nước;
05/01/2024 14:33
Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ thông báo lịch tiếp công dân năm 2024 như sau:
28/12/2023 14:00
Hội đồng xét chọn thông báo kết quả xét chọn và tôn vinh trí thức, nhà khoa học tiêu biểu thành phố Cần Thơ năm 2023 như sau:
28/12/2023 10:24
Thông báo 133/TB-SKHCN ngày 14 tháng 02 năm 2023 Về việc công khai thông tin của Bộ phận Một cửa Sở Khoa học và Công nghệ.
28/12/2023 10:49
Kế hoạch số 967/KH-SKHCN ngày 21 tháng 7 năm 2023 về Cải thiện và nâng cao Chỉ số cải cách hành chính, Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước, Chỉ số Hiệu quả Quản trị và hành chính công của thành phố Cần Thơ năm 2023 và những năm tiếp theo.
28/12/2023 10:48
Quyết định số 307/QĐ-SKHCN ngày 08 tháng 11 năm 2023 về việc công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015.
28/12/2023 10:47
Kế hoạch số 968/KH-SKHCN ngày 21 tháng 7 năm 2023 về Kiểm tra, đánh giá và duy trì dữ liệu năm 2023.
28/12/2023 10:25
Kế hoạch số 153/KH-SKHCN ngày 17 tháng 02 năm 2023 về hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật định kỳ 05 năm (2019 - 2023).
28/12/2023 10:42
Quyết định số 178/QĐ-SKHCN ngày 19 tháng 7 năm 2023 về việc công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015.
28/12/2023 10:38
Kế hoạch số 358/KH-SKHCN ngày 24 tháng 3 năm 2023 về Chuyển đổi số năm 2023.
28/12/2023 10:36
Kế hoạch số 230/KH-SKHCN ngày 01 tháng 3 năm 2023 về Quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2023.
28/12/2023 10:32
Kế hoạch số 189/KH-SKHCN ngày 22 tháng 02 năm 2023 về theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2023.
28/12/2023 10:23
Thông báo số 107/TB-SKHCN ngày 09 tháng 02 năm 2023 về việc áp dụng Dịch vụ công trực tuyến và Dịch vụ bưu chính công ích.
Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Sau
Bản quyền @ 2017 thuộc về Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ
Địa chỉ: Số 02, Lý Thường kiệt, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3820674, Fax: 0292.3821471; Email: sokhcn@cantho.gov.vn
Trưởng Ban biên tập: Ông Trần Đông Phương An - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ