SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
Tin tiếp theo
25/02/2022 10:23
Sở Khoa học và Công nghệ trân trọng đề nghị các cơ quan, tổ chức, nhà khoa học và doanh nghiệp đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp thành phố thực hiện năm 2023 và những năm tiếp theo phục vụ phát triển kinh tế - xã hội thành phố Cần Thơ.
15/03/2022 10:02
Để hưởng ứng chiến dịch Giờ trái đất nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng, xã hội về tiết kiệm năng lượng, bảo vệ môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu, UBND thành phố Cần Thơ ban hành kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch "Giờ trái đất năm 2022".
21/02/2022 14:19
Sở Khoa học và Công nghệ kính mời các tổ chức và cá nhân có đủ điều kiện và năng lực tham gia đăng ký chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ năm 2022 (Danh mục các nhiệm vụ khoa học công nghệ tuyển chọn thực hiện năm 2022 đính kèm).
08/02/2022 08:31
Căn cứ Kế hoạch số 261/KH-UBND ngày 29 tháng 12 năm 2021 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ về công tác thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính năm 2022, Sở Khoa học và Công nghệ xây dựng Kế hoạch công tác thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính (CCHC) năm 2022.
25/11/2021 09:32
Nhằm khẳng định vị trí, vai trò, ghi nhận công lao và tôn vinh thành tích của đội ngũ trí thức, nhà khoa học tiêu biểu có nhiều đóng góp tích cực và hiệu quả vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng của thành phố Cần Thơ; góp phần động viên, khích lệ đội ngũ trí thức, nhà khoa học tiếp tục cống hiến, tăng cường đoàn kết, phát huy trí tuệ sức sáng tạo để xây dựng thành phố Cần Thơ giàu mạnh, văn minh.
23/11/2021 11:07
Ngày 16/11/2021, Ban Tổ chức Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng TP.Cần Thơ ban hành Quyết định số 226 về việc công nhận kết quả Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng TP.Cần Thơ lần thứ 10 năm 2021.
08/11/2021 10:13
Ngày 01/11/2021, Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ ban hành Quyết định số 3032/QĐ-UBND về việc phê duyệt Chương trình phát triển tài sản trí tuệ thành phố Cần Thơ đến năm 2030.
08/11/2021 10:20
Ngày 01/11/2021, Ủy Ban Nhân dân TP.Cần Thơ ban hành Quyết định số 3032 phê duyệt Chương trình phát triển tài sản trí tuệ TP.Cần Thơ đến năm 2030.
15/10/2021 08:40
Sở Khoa học và Công nghệ kính mời các tổ chức và cá nhân có đủ điều kiện và năng lực tham gia đăng ký chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ năm 2022 (Danh mục các nhiệm vụ khoa học công nghệ tuyển chọn thực hiện năm 2022 đính kèm).
04/10/2021 17:20
Ngày 11/6/2021, Bộ Khoa học và Công nghệ đã căn cứ vào Luật Khoa học và Công nghệ; Luật Sở hữu trí tuệ; Nghị định số 08/2014/NĐ-CP; Nghị định số 95/2017/NĐ-CP; Quyết định số 1068/QĐ-TTg; Quyết định số 2205/QĐ-TTg.
18/10/2021 10:08
Thông báo Về việc ban hành trình tự, nội dung làm việc của các Hội đồng tư vấn và biểu mẫu thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp thành phố sử dụng ngân sách nhà nước
04/10/2021 10:35
Nhằm phát huy những kết quả đạt được trong thời gian qua, đồng thời để tiếp tục thực hiện công tác định hướng, cung cấp thông tin tuyên truyền về phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới, góp phần nhanh chóng đẩy lùi dịch bệnh, tạo vùng xanh bền vững trên toàn thành phố; Sở Thông tin và Truyền thông ban hành “Kế hoạch tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong tình hình mới, với thông điệp “Xét nghiệm là then chốt, vắcxin là căn cơ để thích ứng an toàn có kiểm soát” trên địa bàn thành phố Cần Thơ.
04/10/2021 10:00
Ủy ban nhân dân ban hành Kế hoạch thực hiện Chiến lược sở hữu trí tuệ trên địa bàn TP.Cần Thơ đến năm 2030.
22/09/2021 15:41
Sàn giao dịch công nghệ nộp hồ sơ năng lực tham gia.
22/09/2021 15:34
Sở Khoa học và Công nghệ được Ủy ban nhân dân thành phố giao nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư dự án Bảo trì trụ sở và nâng cấp thiết bị Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Cần Thơ. Để triển khai thực hiện nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư, Sở Khoa học và Công nghệ có nhu cầu lựa chọn đơn vị tư vấn lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng cho dự án nêu trên.
Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Sau
Bản quyền @ 2017 thuộc về Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ
Địa chỉ: Số 02, Lý Thường kiệt, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3820674, Fax: 0292.3821471; Email: sokhcn@cantho.gov.vn
Trưởng Ban biên tập: Bà Trần Hoài Phương - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ