Hôm nay, Thứ tư 28-06-2017

Tìm kiếm
 
Thông báo
Thông báo v/v đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp thành phố năm 2018.
Căn cứ Quyết định số 1137/QĐ-UBND ngày 24/4/2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung danh mục và dự kiến kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp thành phố năm 2017.
Sở Khoa học và Công nghệ thông báo đến các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân v/v tham gia Chương trình hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ thành phố Cần Thơ giai đoạn 2016-2020
Công ty TNHH TV và DV BĐG TS Nguyên Tâm thông báo bán đấu giá tài sản là 01 (một) xe ô tô biển kiểm soát 65E - 0563 đã qua sử dụng, do Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ đang quản lý và sử dụng.
Thông báo số 68/TB-PKT v/v nhận đề xuất nhiệm vụ KH&CN cấp huyện bổ sung năm 2017 của phòng Kinh tế Ô Môn
Quyết định về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển khoa học và công nghệ thành phố Cần Thơ đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030
Ngày 15 tháng 11 năm 2016, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 287/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực Năng lượng nguyên tử.
Quyết định về việc công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008
Thông báo về việc đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN không sử dụng ngân sách nhà nước.
Thực hiện kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác cải cách hành chính tại Sở Khoa học và Công nghệ, nhằm tạo điều kiện thuận lợi trong việc quản lý và giải quyết các thủ tục hành chính ngày càng tốt hơn cho nhu cầu của tổ chức, cá nhân.
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tiếp

Bản quyền © 2010 thuộc về Sở Khoa học Công nghệ Thành phố Cần Thơ
Địa chỉ: Số 02 Lý Thường Kiệt, Phường Tân An, Quận Ninh Kiều, TP.Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3820674, Fax: 0710.3821471, Email: sokhcn@cantho.gov.vn
Trưởng Ban biên tập: Bà Trần Hoài Phương - Phó Giám Đốc Sở Khoa học & Công nghệ TP. Cần Thơ