SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
Chiều ngày 24/9/2021, Sở Khoa học và Công nghệ TP.Cần Thơ đã họp trực tuyến Hội đồng nghiệm thu dự án KHCN cấp Nhà nước "Ứng dụng và phát triển công nghệ sản xuất gạch không nung từ cát, đá mạt và nguyên liệu có sẵn tại TP. Cần Thơ". Dự án thuộc chương trình “Hỗ trợ ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nông thôn, miền núi, vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2016-2025”. Công ty TNHH TM Dịch vụ Tổng hợp Ngân Phúc là đơn vị chủ trì. Công ty TNHH Thiết bị Gia Hưng là cơ quan hỗ trợ ứng dụng công nghệ. Thời gian thực hiện từ 12/2018-5/2021.
Bản quyền @ 2017 thuộc về Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ
Địa chỉ: Số 02, Lý Thường kiệt, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3820674, Fax: 0292.3821471; Email: sokhcn@cantho.gov.vn
Trưởng Ban biên tập: Bà Trần Hoài Phương - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ