Hôm nay, Chủ nhật 22-10-2017

Tìm kiếm
 
Thông báo
Ngày 02 tháng 10 năm 2017, Hội đồng Phối hợp Phổ biến giáo dục pháp luật thành phố Cần Thơ tổ chức triển khai thực hiện “Ngày pháp luật” năm 2017 và phổ biến các văn bản Luật được Quốc hội khóa XIV, kỳ họp thứ 3 thông qua. Tham dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo các Sở, ban, ngành trên địa bàn thành phố.
Ngày 26/8/2017, tại Trường Đại học Cần Thơ sẽ diễn ra “Diễn đàn Khoa học và Công nghệ lần thứ 6” do Trung tâm Dịch vụ Công nghệ cao – Ban quản lý khu CNC Hoà Lạc (Hoa Lac TOT) phối hợp với Sở KH&CN Tp. Cần Thơ và Trường Đại học Cần Thơ tổ chức.
Căn cứ Quyết định số 2227/QĐ-UBND ngày 12/7/2016 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ về việc phê duyệt danh mục và dự kiến kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp thành phố năm 2017; Căn cứ Công văn số 1666/SGDĐT ngày 07 tháng 7 năm 2017 của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Cần Thơ về việc thực hiện nhiệm vụ khoa học cấp thành phố, Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ kính mời các tổ chức và cá nhân có đủ điều kiện và năng lực tham gia đăng ký chủ trì đề tài:
Ngày 30/12/2016, Cục Sở hữu trí tuệ ban hành công văn số 11222/TB-SHTT về việc sử dụng mẫu Tờ khai mới.
Thông báo v/v tuyển chọn tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp thành phố năm 2018
Thông báo v/v đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp thành phố năm 2018.
Căn cứ Quyết định số 1137/QĐ-UBND ngày 24/4/2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung danh mục và dự kiến kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp thành phố năm 2017.
Sở Khoa học và Công nghệ thông báo đến các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân v/v tham gia Chương trình hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ thành phố Cần Thơ giai đoạn 2016-2020
Công ty TNHH TV và DV BĐG TS Nguyên Tâm thông báo bán đấu giá tài sản là 01 (một) xe ô tô biển kiểm soát 65E - 0563 đã qua sử dụng, do Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ đang quản lý và sử dụng.
Thông báo số 68/TB-PKT v/v nhận đề xuất nhiệm vụ KH&CN cấp huyện bổ sung năm 2017 của phòng Kinh tế Ô Môn
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tiếp

Bản quyền © 2010 thuộc về Sở Khoa học Công nghệ Thành phố Cần Thơ
Địa chỉ: Số 02 Lý Thường Kiệt, Phường Tân An, Quận Ninh Kiều, TP.Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3820674, Fax: 0292.3821471, Email: sokhcn@cantho.gov.vn
Trưởng Ban biên tập: Bà Trần Hoài Phương - Phó Giám Đốc Sở Khoa học & Công nghệ TP. Cần Thơ