SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
Tin tiếp theo
02/07/2019 16:35
Thông báo về việc tuyển chọn tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp thành phố năm 2019.
05/06/2019 14:53
Căn cứ Kế hoạch 80/KH-SKHCN ngày 28 tháng 01 năm 2019 của Sở Khoa học và Công nghệ về Kế hoạch Công tác pháp chế, Theo dõi tình hình thi hành pháp luật và Quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2019, Sở Khoa học và Công nghệ xây dựng Kế hoạch phổ biến các văn bản luật được Quốc hội khóa XIV, kỳ họp thứ 6 thông qua như sau:
22/05/2019 09:10
Thông báo về việc đăng ký dự án khoa học và công nghệ thực hiện trong năm 2020.
20/05/2019 15:02
Về việc gia hạn nhận hồ sơ tuyển chọn tổ chức và cá nhân chủ trì đề tài khoa học công nghệ cấp thành phố năm 2019
18/04/2019 07:59
Thông báo về việc công khai thông tin của Bộ phận Một cửa Sở Khoa học và Công nghệ
21/03/2019 08:34
Thông báo về việc gia hạn nhận hồ sơ tuyển chọn tổ chức và cá nhân chủ trì đề tài khoa học công nghệ cấp thành phố năm 2019.
14/03/2019 11:09
Quy định mới về doanh nghiệp khoa học và công nghệ
20/02/2019 10:19
Gia hạn nhận hồ sơ tuyển chọn tổ chức và cá nhân chủ trì đề tài khoa học công nghệ cấp thành phố năm 2019
18/02/2019 08:22
Đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp thành phố năm 2020
11/02/2019 15:11
Ngày 03 tháng 12 năm 2018 Bộ KH&CN đã ban hành Quyết định số: 3685/QĐ-BKHCN Ban hành Danh mục các công nghệ chủ chốt của công nghệ 4.0.
29/11/2018 08:45
Kế hoạch triển khai thực hiện Ngày Pháp luật năm 2018 và phát động cuộc thi tìm hiểu Bộ luật hình sự năm 2015 (Sửa đổi, bổ sung năm 2017).
12/11/2018 08:15
Kế hoạch nhằm phổ biến đến toàn thể công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan sâu rộng về nội dung của các Luật đã được Quốc hội khóa XIV, kỳ họp thứ 5 thông qua, các văn bản của Trung ương và địa phương; Nâng cao ý thức tôn trọng và chấp hành pháp luật của công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan, bảo đảm pháp luật được tuân thủ và chấp hành nghiêm chỉnh.
29/10/2018 10:38
Gia hạn nhận hồ sơ tuyển chọn tổ chức và cá nhân chủ trì đề tài khoa học công nghệ cấp thành phố năm 2019
28/09/2018 09:03
Thực hiện Công văn số 785/UBND-KGVX ngày 15 tháng 3 năm 2018 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc ban hành quyết định của Ủy ban nhân dân thành phố quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ.
05/09/2018 15:53
Ngày 04 tháng 9 năm 2018 Bộ KH&CN đã ban hành Quyết định số: 2546/QĐ-BKHCN Ban hành Thể lệ xét, tôn vinh doanh nghiệp đổi mới công nghệ tiêu biểu
Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 Sau
Bản quyền @ 2017 thuộc về Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ
Địa chỉ: Số 02, Lý Thường kiệt, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3820674, Fax: 0292.3821471; Email: sokhcn@cantho.gov.vn
Trưởng Ban biên tập: Bà Trần Hoài Phương - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ