SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Khoa học, công nghệ và Đổi mới sáng tạo - Khơi dậy khát vọng kiến tạo tương lai

Tin tiếp theo
19/09/2023 09:05
Kết quả thống kê danh sách cấp phép hoạt động khám chữa bệnh trên địa bàn cho thấy có khoảng 183 cơ sở đăng ký khám chữa bệnh răng hàm mặt (sau đây gọi là cơ sở nha khoa) trên địa bàn thành phố, tuy nhiên hiện chỉ có 05 cơ sở thực hiện đăng ký và được cấp phép sử dụng thiết bị X-quang trong y tế.
15/09/2023 15:59
Căn cứ Luật Năng lượng Nguyên tử ngày 03 tháng 6 năm 2008;
15/09/2023 15:27
Căn cứ Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức.
14/09/2023 09:17
Căn cứ Giấy đề nghị đánh giá, thẩm định kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ không sử dụng ngân sách nhà nước của Công ty Cổ phần Công nghệ HanaGold.
05/09/2023 15:12
Thực hiện Kế hoạch số 193/KH-UBND ngày 13 tháng 9 năm 2022 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ về việc xây dựng vùng sản xuất cây ăn trái đạt tiêu chuẩn VietGAP trên địa bàn thành phố Cần Thơ giai đoạn 2022-2025.
03/08/2023 08:32
Căn cứ Quyết định số 14/2022/QĐ-UBND ngày 18 tháng 4 năm 2022 của Ủy ban nhân dân thành phố Phân cấp thẩm quyền ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của thành phố Cần Thơ.
24/07/2023 10:30
Sở Khoa học và Công nghệ kính mời các tổ chức và cá nhân có đủ điều kiện và năng lực tham gia đăng ký chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ năm 2023.
11/07/2023 09:10
Sở Khoa học và Công nghệ kính mời các tổ chức và cá nhân có đủ điều kiện và năng lực tham gia đăng ký chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ năm 2023 (Danh mục nhiệm vụ khoa học công nghệ tuyển chọn thực hiện năm 2023 đính kèm).
27/06/2023 16:24
Tại Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV đã chính thức thông qua Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở
27/06/2023 14:52
Ngày 14 tháng 11 năm 2022, tại kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV đã thông qua Luật Thanh tra số 11/2022/QH15
04/07/2023 15:16
Thông báo về việc thực hiện Nghị định số 104/2022/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến việc nộp, xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy khi thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công.
30/06/2023 16:05
Sở Khoa học và Công nghệ kính gửi tổ chức, cá nhân nội dung quy định mức hỗ trợ chi phí đăng ký bảo hộ tài sản trí tuệ ở trong và ngoài nước và hỗ trợ triển khai nội dung Chương trình thông qua nhiệm vụ khoa học và công nghệ.
19/05/2023 16:34
Sở Khoa học và Công nghệ kính mời các tổ chức và cá nhân có đủ điều kiện và năng lực tham gia đăng ký chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ năm 2023 (Danh mục các nhiệm vụ khoa học công nghệ tuyển chọn thực hiện năm 2023 đính kèm).
19/05/2023 16:26
Sở Khoa học và Công nghệ thông báo gia hạn thời gian nhận hồ sơ tuyển chọn tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp thành phố như sau.
13/05/2023 09:53
Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật thành phố Cần Thơ lần thứ 12 năm 2022 - 2023 được tổ chức nhằm thúc đẩy phong trào lao động sáng tạo của toàn dân trong các lĩnh vực khoa học kỹ thuật, thúc đẩy việc áp dụng có hiệu quả các giải pháp kỹ thuật vào sản xuất và đời sống, góp phần phát triển kinh tế – xã hội, thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hoá đất nước.
Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Sau
Bản quyền @ 2017 thuộc về Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ
Địa chỉ: Số 02, Lý Thường kiệt, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3820674, Fax: 0292.3821471; Email: sokhcn@cantho.gov.vn
Trưởng Ban biên tập: Ông Trần Đông Phương An - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ