SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Khoa học, công nghệ và Đổi mới sáng tạo - Khơi dậy khát vọng kiến tạo tương lai

Tin tiếp theo
09/12/2013 10:35
Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ kính mời các tổ chức và cá nhân có đủ điều kiện và năng lực tham gia đăng ký chủ trì đề tài khoa học công nghệ.
30/10/2013 15:27
Căn cứ Quyết định số 1732/QĐ-UBND ngày 23 tháng 7 năm 2013 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ về việc phê duyệt Chương trình hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ thành phố Cần Thơ giai đoạn 2012-2015. Ban Chỉ đạo Chương trình trân trọng thông báo và mời các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh, tổ chức, cá nhân trên địa bàn thành phố Cần Thơ đăng ký tham gia các hoạt động hỗ trợ của Chương trình.
28/10/2013 16:17
Thực hiện “Ngày pháp luật nước Công hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”, Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ tổ chức lớp tập huấn kiến thức pháp luật về tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa cho các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu trên địa bàn thành phố.
09/04/2013 14:21
Sở Khoa học và Công nghệ thành phố phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện Vĩnh Thạnh tổ chức Hội nghị giao ban khoa học và công nghệ cấp quận, huyện thành phố Cần Thơ lần VIII vào 14 giờ 00 ngày 25/09/2013.
25/08/2013 22:51
Với mục đích khuyến khích các hoạt động sáng chế, sáng tạo ra những công nghệ có tính ứng dụng rộng rãi, dễ dàng và không cần nhiều chi phí (tiết kiệm) để đáp ứng các nhu cầu thiết thực của cuộc sống, góp phần vào sự phát triển bền vững của cộng đồng và sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, Bộ Khoa học và Công nghệ (Cục Sở hữu trí tuệ) phối hợp với Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO), Tổng cục Sở hữu trí tuệ Hàn Quốc (KIPO) và Trung tâm Sách kỷ lục Việt Nam (Vietkings) tổ chức Cuộc thi Sáng chế năm 2013.
01/08/2013 14:48
Căn cứ vào Quyết định số 1999/QĐ-UBND ngày 02/7/2013 của UBND thành phố Cần Thơ về việc Phê duyệt danh mục và dự toán kinh phí Đề tài, Dự án khoa học công nghệ thành phố thực hiện năm 2014. Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ kính mời các tổ chức và cá nhân có đủ điều kiện và năng lực tham gia đăng ký chủ trì Đề tài, Dự án khoa học công nghệ năm 2014.
22/07/2013 08:17
Căn cứ vào quyết định số 1999/QĐ-UBND ngày 02 tháng 7 năm 2013 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ về việc Phê duyệt danh mục và dự toán kinh phí đề tài, dự án khoa học công nghệ thành phố thực hiện năm 2014. Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ kính mời các tổ chức và cá nhân có đủ điều kiện và năng lực tham gia đăng ký chủ trì đề tài, dự án Khoa học và Công nghệ cấp thành phố năm 2014.
05/06/2013 08:24
Thông tư quy định việc xây dựng và quản lý các Dự án khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước nhằm giải quyết các vấn đề khoa học và công nghệ phục vụ sản xuất các sản phẩm trọng điểm, chủ lực, ưu tiên, mũi nhọn được Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hoặc Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.
22/04/2013 15:27
Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ thông báo về việc tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện dự án thuộc Chương trình hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ thực hiện trong 2 năm 2014-2015.
15/04/2013 16:56
Ủy ban nhân dân thành phố nhận được Công văn số 1081/BVHTTDL-VP ngày 01 tháng 04 năm 2013 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tham gia Hội chợ quốc tế Hàng công nghiệp năm 2013.
28/03/2013 17:18
Thực hiện Công văn số 1879/SHTT-NCĐT của Cục Sở hữu trí tuệ ngày 11 tháng 3 năm 2013 về việc tổ chức các hoạt động nhân Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới.
28/03/2013 17:15
Cục Sở hữu trí tuệ thông báo về dự kiến tổ chức kiểm tra nghiệp vụ đại diện sở hữu công nghiệp năm 2013
25/03/2013 09:49
Thực hiện Công văn số 1039/UBND-KT ngày 12 tháng 3 năm 2013 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc tham gia chương trình bình xét trao giải thưởng “Nữ Doanh nhân trí thức thành đạt năm 2013”.
26/02/2013 10:08
Nhằm tạo bước đột phá về năng suất và chất lượng, tăng khả năng cạnh tranh của các doanh nghiệp địa phương sản xuất các sản phẩm, hàng hóa chủ lực, góp phần tăng trưởng kinh tế nhanh và bền vững, ngày 29 tháng 5 năm 2012, Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ đã ban hành Quyết định số 1341/QĐ-UBND về việc phê duyệt Dự án “Nâng cao năng suất chất lượng và sản phẩm, hàng hóa của các doanh nghiệp nhỏ và vừa tại thành phố Cần Thơ đến năm 2020”
12/03/2013 15:53
Sở Khoa học và Công nghệ thành phố sẽ tổ chức lớp tập huấn “Kỹ năng xây dựng đề tài, dự án khoa học và công nghệ cấp huyện thuộc thành phố Cần Thơ” đến các quận, huyện.
Trang: Trước 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Sau
Bản quyền @ 2017 thuộc về Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ
Địa chỉ: Số 02, Lý Thường kiệt, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3820674, Fax: 0292.3821471; Email: sokhcn@cantho.gov.vn
Trưởng Ban biên tập: Ông Trần Đông Phương An - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ