SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
Tin tiếp theo
25/04/2020 20:35
Cục Sở hữu trí tuệ đã cấp văn bằng bảo hộ số 4-0344503 cho Nhãn hiệu “EXTRAG3” của Công ty TNHH Phú Nông theo Công báo Sở hữu công nghiệp số 384 tập B – Quyển 3 tháng 3/2020.
25/04/2020 20:25
Cục Sở hữu trí tuệ đã cấp văn bằng bảo hộ số 4-0344518 cho Nhãn hiệu “VOTEXTRA” của Công ty TNHH Phú Nông theo Công báo Sở hữu công nghiệp số 384 tập B – Quyển 3 tháng 3/2020.
25/04/2020 20:08
Cục Sở hữu trí tuệ đã cấp văn bằng bảo hộ số 4-0344508 cho Nhãn hiệu “TRUEXTRA” của Công ty TNHH Phú Nông theo Công báo Sở hữu công nghiệp số 384 tập B – Quyển 3 tháng 3/2020.
25/04/2020 20:30
Cục Sở hữu trí tuệ đã cấp văn bằng bảo hộ số 4-0344504 cho Nhãn hiệu “INDO-EXTRA” của Công ty TNHH Phú Nông theo Công báo Sở hữu công nghiệp số 384 tập B – Quyển 3 tháng 3/2020.
25/04/2020 20:17
Cục Sở hữu trí tuệ đã cấp văn bằng bảo hộ số 4-0344506 cho Nhãn hiệu “PICOEXTRA” của Công ty TNHH Phú Nông theo Công báo Sở hữu công nghiệp số 384 tập B – Quyển 3 tháng 3/2020.
25/04/2020 09:00
Cục Sở hữu trí tuệ đã cấp văn bằng bảo hộ số 4-0344114 cho Nhãn hiệu “TỀ THIÊN” của Công ty TNHH Phú Nông có địa chỉ tại Quốc lộ 91, KV Qui Thạnh 1, phường Trung Kiên, quận Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ.
25/04/2020 08:36
Công ty cổ phần dược Hậu Giang đã được Cục Sở hữu trí tuệ cấp 2 văn bằng bảo hộ nhãn hiệu theo Công báo Sở hữu công nghiệp số 384 tập B – Quyển 3 tháng 3/2020.
24/04/2020 17:18
Doanh nghiệp tư nhân Quan Nhân có địa chỉ tại số 96D Trần Quang Diệu, phường An Thới, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ đã được Cục Sở hữu trí tuệ cấp 2 văn bằng bảo hộ nhãn hiệu theo Công báo sở hữu công nghiệp số 384 tập B – Quyển 3 tháng 3/2020 của Cục Sở hữu trí tuệ.
25/04/2020 09:42
Cục Sở hữu trí tuệ đã cấp văn bằng bảo hộ số 4-0344110 cho Nhãn hiệu “ANTI-ONE” của Công ty TNHH Phú Nông theo Công báo Sở hữu công nghiệp số 384 tập B – Quyển 3 tháng 3/2020.
25/04/2020 09:47
Cục Sở hữu trí tuệ đã cấp văn bằng bảo hộ số 4-0344112 cho Nhãn hiệu “MOBIPRO” của Công ty TNHH Phú Nông theo Công báo Sở hữu công nghiệp số 384 tập B – Quyển 3 tháng 3/2020.
25/04/2020 09:27
Cục Sở hữu trí tuệ đã cấp văn bằng bảo hộ số 4-0344109 cho Nhãn hiệu “ANTI-XE” của Công ty TNHH Phú Nông theo Công báo Sở hữu công nghiệp số 384 tập B – Quyển 3 tháng 3/2020.
25/04/2020 09:24
Cục Sở hữu trí tuệ đã cấp văn bằng bảo hộ số 4-0344108 cho Nhãn hiệu “ALPHA-ONE” của Công ty TNHH Phú Nông theo Công báo Sở hữu công nghiệp số 384 tập B – Quyển 3 tháng 3/2020.
25/04/2020 09:44
Cục Sở hữu trí tuệ đã cấp văn bằng bảo hộ số 4-0344111 cho Nhãn hiệu “INDOSUPER X” của Công ty TNHH Phú Nông theo Công báo Sở hữu công nghiệp số 384 tập B – Quyển 3 tháng 3/2020.
25/04/2020 09:21
Cục Sở hữu trí tuệ đã cấp văn bằng bảo hộ số 4-0344107 cho Nhãn hiệu “BOSCALOS” của Công ty TNHH Phú Nông theo Công báo Sở hữu công nghiệp số 384 tập B – Quyển 3 tháng 3/2020.
25/04/2020 09:16
Cục Sở hữu trí tuệ đã cấp văn bằng bảo hộ số 4-0344106 cho Nhãn hiệu “BOSCALID” của Công ty TNHH Phú Nông theo Công báo Sở hữu công nghiệp số 384 tập B – Quyển 3 tháng 3/2020.
Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ... Sau Cuối
Bản quyền @ 2017 thuộc về Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ
Địa chỉ: Số 02, Lý Thường kiệt, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3820674, Fax: 0292.3821471; Email: sokhcn@cantho.gov.vn
Trưởng Ban biên tập: Bà Trần Hoài Phương - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ