SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
Tin tiếp theo
24/03/2011 16:58
Sở Khoa học và Công nghệ thành phố tổ chức lớp tập huấn "Quy trình quản lý và triển khai đề tài, dự án khoa học và công nghệ cấp huyện thuộc thành phố Cần Thơ"
15/09/2010 16:21
Về việc mở lớp tập huấn "Các kỹ năng trong hoạt động CGCN" tại Đồng Tháp
28/05/2010 10:13
Hướng dẫn thực hiện quản lý đề tài, dự án khoa học và công nghệ cấp quận, huyện
12/05/2010 13:49
Kết luận Hội nghị giao ban khoa học và công nghệ cấp quận, huyện lần thứ I tại quận Bình Thủy.
Bản quyền @ 2017 thuộc về Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ
Địa chỉ: Số 02, Lý Thường kiệt, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3820674, Fax: 0292.3821471; Email: sokhcn@cantho.gov.vn
Trưởng Ban biên tập: Bà Trần Hoài Phương - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ