SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
 
 
Tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp thành phố
Ngày cập nhật: 20/10/2017
Tài liệu đính kèm    Lượt xem: 22    Lượt tải: 4

Cấp lại Giấy chứng nhận tổ chức đủ điều kiện hoạt động giám định sở hữu công nghiệp
Ngày cập nhật: 20/10/2017
Tài liệu đính kèm    Lượt xem: 10    Lượt tải: 0

Cấp Giấy chứng nhận tổ chức đủ điều kiện hoạt động giám định sở hữu công nghiệp
Ngày cập nhật: 20/10/2017
Tài liệu đính kèm    Lượt xem: 10    Lượt tải: 0

1.Tiếp công dân
Ngày cập nhật: 20/10/2017
Tài liệu đính kèm    Lượt xem: 0    Lượt tải: 0

2. Xử lý Đơn
Ngày cập nhật: 20/10/2017
Tài liệu đính kèm    Lượt xem: 4    Lượt tải: 0

3. Giải quyết khiếu nại lần đầu
Ngày cập nhật: 20/10/2017
Tài liệu đính kèm    Lượt xem: 2    Lượt tải: 0

4. Giải quyết khiếu nại lần hai
Ngày cập nhật: 20/10/2017
Tài liệu đính kèm    Lượt xem: 0    Lượt tải: 0

5. Giải quyết tố cáo
Ngày cập nhật: 20/10/2017
Tài liệu đính kèm    Lượt xem: 0    Lượt tải: 0

1. Khai báo thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế
Ngày cập nhật: 20/10/2017
Tài liệu đính kèm    Lượt xem: 2    Lượt tải: 0

2. Cấp Giấy phép tiến hành công việc bức xạ (sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế)
Ngày cập nhật: 20/10/2017
Tài liệu đính kèm    Lượt xem: 7    Lượt tải: 0

123456
Bản quyền @ 2017 thuộc về Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ
Địa chỉ: Số 02, Lý Thường kiệt, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3820674, Fax: 0292.3821471; Email: sokhcn@cantho.gov.vn
Trưởng Ban biên tập: Bà Trần Hoài Phương - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ