SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
Tin tiếp theo
01/07/2013 16:09
Căn cứ Thông báo số 181/TB-UBND ngày 07 tháng 6 năm 2013 V/v Tổ chức chợ công nghệ và thiết bị Hà Nội 2013 của UBND thành phố Hà Nội; Thực hiện Công văn số 2867/UBND-VX ngày 18 tháng 6 năm 2013 của Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ V/v tham gia Chợ công nghệ và thiết bị Hà Nội 2013 (Techmart Hà Nội 2013).
19/02/2013 08:22
Các cơ quan, đơn vị có nhu cầu gửi nội dung đề xuất dự án thuộc Chương trình hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ thực hiện trong 2 năm 2014-2015 về Sở Khoa học và Công nghệ để Sở tổng hợp và gửi về Cục Sở hữu trí tuệ.
Bản quyền @ 2017 thuộc về Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ
Địa chỉ: Số 02, Lý Thường kiệt, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3820674, Fax: 0292.3821471; Email: sokhcn@cantho.gov.vn
Trưởng Ban biên tập: Bà Trần Hoài Phương - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ