SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Khoa học, công nghệ và Đổi mới sáng tạo - Khơi dậy khát vọng kiến tạo tương lai

Tin tiếp theo
28/12/2023 10:42
Quyết định số 178/QĐ-SKHCN ngày 19 tháng 7 năm 2023 về việc công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015.
28/12/2023 10:38
Kế hoạch số 358/KH-SKHCN ngày 24 tháng 3 năm 2023 về Chuyển đổi số năm 2023.
28/12/2023 10:36
Kế hoạch số 230/KH-SKHCN ngày 01 tháng 3 năm 2023 về Quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2023.
28/12/2023 10:32
Kế hoạch số 189/KH-SKHCN ngày 22 tháng 02 năm 2023 về theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2023.
28/12/2023 10:23
Thông báo số 107/TB-SKHCN ngày 09 tháng 02 năm 2023 về việc áp dụng Dịch vụ công trực tuyến và Dịch vụ bưu chính công ích.
28/12/2023 10:21
Kế hoạch số 68/KH-SKHCN ngày 27 tháng 01 năm 2023 về công tác cải cách hành chính năm 2023.
28/12/2023 10:20
Kế hoạch số 67/KH-SKHCN ngày 27 tháng 01 năm 2023 về Công tác thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính năm 2023.
28/12/2023 10:18
Kế hoạch số 66/KH-SKHCN ngày 27 tháng 01 năm 2023 về việc công tác kiểm soát thủ tục hành chính, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử năm 2023.
08/02/2022 08:31
Căn cứ Kế hoạch số 261/KH-UBND ngày 29 tháng 12 năm 2021 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ về công tác thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính năm 2022, Sở Khoa học và Công nghệ xây dựng Kế hoạch công tác thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính (CCHC) năm 2022.
12/05/2021 10:21
Quyết định số 290/QĐ-SKHCN ngày 20 tháng 11 năm 2020 về việc công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 của Sở Khoa học và Công nghệ TP.Cần Thơ
22/02/2021 08:51
Căn cứ Kế hoạch 165/KH-UBND ngày 25 tháng 12 của ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ về công tác thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính năm 2021.
19/11/2020 09:09
Ngày đăng 19/11/2020
19/11/2020 09:16
Ngày đăng 19/11/2020
26/08/2020 21:59
Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính
26/08/2020 22:55
Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 04 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính
Trang: 1 2 Sau
Bản quyền @ 2017 thuộc về Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ
Địa chỉ: Số 02, Lý Thường kiệt, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3820674, Fax: 0292.3821471; Email: sokhcn@cantho.gov.vn
Trưởng Ban biên tập: Ông Trần Đông Phương An - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ
Lưu ý: Cổng thông tin Sở Khoa học và Công nghệ không chịu trách nhiệm với nội dung các đường link liên kết bên ngoài