SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
Chiều ngày 1/7/2022, Sở Khoa học và Công nghệ TP.Cần Thơ thành lập Tổ chuyên gia phân tích, đánh giá, khảo nghiệm kết quả sản phẩm phần mềm Dự án KHCN “Ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ đăng ký và truy xuất nguồn gốc sản phẩm hàng hóa của thành phố Cần Thơ”. Tổ chuyên gia do ông Ngô Anh Tín – Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TP.Cần Thơ làm tổ trưởng. KS. Trần Thế Duy làm chủ nhiệm dự án. Trung tâm Ứng dụng Tiến bộ Khoa học và Công nghệ là cơ quan chủ trì.
Bản quyền @ 2017 thuộc về Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ
Địa chỉ: Số 02, Lý Thường kiệt, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3820674, Fax: 0292.3821471; Email: sokhcn@cantho.gov.vn
Trưởng Ban biên tập: Bà Trần Hoài Phương - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ