SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Khoa học, công nghệ và Đổi mới sáng tạo - Khơi dậy khát vọng kiến tạo tương lai

Tin tiếp theo
22/09/2021 15:30
Sở Khoa học và Công nghệ được Ủy ban nhân dân thành phố giao nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư dự án Cải tạo, sửa chữa trụ sở Sở Khoa học và Công nghệ. Để triển khai thực hiện nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư, Sở Khoa học và Công nghệ có nhu cầu lựa chọn đơn vị tư vấn lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng cho dự án nêu trên.
31/10/2017 22:46
Theo Kế hoạch số 64/KH-UBND, ngày 24 tháng 8 năm 2016 của Ủy ban nhân dân quận Ô Môn, về phát triển vườn cây ăn trái trên địa bàn quận Ô Môn giai đoạn 2016 - 2020. Qua tổng hợp sơ bộ, tình hình canh tác vườn cây ăn trái tại địa phương đang tập trung các giống như: Cam Xoàn, Nhãn Ido, Mãng Cầu Xiêm… ở phường Thới An và phường Thới Long (cặp theo tuyến Sông Hậu). Hiện nay, nhà vườn có nhu cầu được hỗ trợ kỹ thuật sản xuất theo quy trình an toàn và ổn định đầu ra của sản phẩm.
01/09/2016 16:34
Thông báo về việc tuyển chọn tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp huyện năm 2017
30/10/2014 16:25
Sở Khoa học và công nghệ thành phố phối hợp với UBND quận Bình Thủy tổ chức Hội nghị giao ban khoa học và công nghệ cấp quận, huyện thành phố Cần Thơ lần X vào 8 giờ ngày 04/11/2014
09/04/2013 14:21
Sở Khoa học và Công nghệ thành phố phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện Vĩnh Thạnh tổ chức Hội nghị giao ban khoa học và công nghệ cấp quận, huyện thành phố Cần Thơ lần VIII vào 14 giờ 00 ngày 25/09/2013.
12/03/2013 15:53
Sở Khoa học và Công nghệ thành phố sẽ tổ chức lớp tập huấn “Kỹ năng xây dựng đề tài, dự án khoa học và công nghệ cấp huyện thuộc thành phố Cần Thơ” đến các quận, huyện.
05/12/2012 15:13
Báo cáo hoạt động KH&CN cấp quận, huyện năm 2012 và bổ sung, hoàn chỉnh kế hoạch công tác năm 2013.
24/03/2011 16:58
Sở Khoa học và Công nghệ thành phố tổ chức lớp tập huấn "Quy trình quản lý và triển khai đề tài, dự án khoa học và công nghệ cấp huyện thuộc thành phố Cần Thơ"
15/09/2010 16:21
Về việc mở lớp tập huấn "Các kỹ năng trong hoạt động CGCN" tại Đồng Tháp
28/05/2010 10:13
Hướng dẫn thực hiện quản lý đề tài, dự án khoa học và công nghệ cấp quận, huyện
12/05/2010 13:49
Kết luận Hội nghị giao ban khoa học và công nghệ cấp quận, huyện lần thứ I tại quận Bình Thủy.
Trang: 1 2 Sau
Bản quyền @ 2017 thuộc về Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ
Địa chỉ: Số 02, Lý Thường kiệt, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3820674, Fax: 0292.3821471; Email: sokhcn@cantho.gov.vn
Trưởng Ban biên tập: Ông Trần Đông Phương An - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ