SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Khoa học, công nghệ và Đổi mới sáng tạo - Khơi dậy khát vọng kiến tạo tương lai

Số hiệu văn bản/ 155/KH-UBND
Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình số 59-CTr/TU ngày 06 tháng 4 năm 2023 của Thành ủy thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 30 tháng 01 năm 2023 của Bộ Chính trị “về phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học phục vụ phát triển bền vững đất nước trong tình hình mới”.
Số hiệu 155/KH-UBND
Loại văn bản Khác
Lĩnh vực văn bản 9. Lĩnh vực khác
Cơ quan ban hành 6. Địa phương
Ngày ban hành 18/07/2023
Ngày hiệu lực 18/07/2023
File tải về
Văn bản liên quan
STT Trích yếu Số hiệu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Tải về
1 Quy định nội dung và mức chi từ ngân sách nhà nước hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo đến năm 2025 11/2020/NQ-HĐND 04/12/2020 6. Địa phương
2 Quy định nội dung và mức chi từ ngân sách nhà nước để thực hiện hoạt động sáng kiến 12/2020/NQ-HĐND 04/12/2020 6. Địa phương
3 Quy định mức chi từ ngân sách nhà nước thực hiện chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa đến năm 2030 trên địa bàn TPCT. 04/2022/NQ-HĐND 08/07/2022 6. Địa phương
4 Quy định mức hỗ trợ đăng ký bảo hộ tài sản trí tuệ đến năm 2030 trên địa bàn thành phố Cần Thơ. 03/2022/NQ-HĐND 08/07/2022 6. Địa phương
5 Ban hành quy định quản lý chuyển giao công nghệ và thẩm định công nghệ dự án đầu tư trên địa bàn thành phố Cần Thơ. 30/2022/QĐ-UBND 04/10/2022 6. Địa phương
6 Ban hành Quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp thành phố sử dụng ngân sách nhà nước. 06/2019/QĐ-UBND 11/03/2019 6. Địa phương
7 Quy định mức chi nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp thành phố và cấp cơ sở có sử dụng ngân sách nhà nước. 18/2023/QĐ-UBND 12/09/2023 6. Địa phương
8 Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình số 59-CTr/TU ngày 06 tháng 4 năm 2023 của Thành ủy thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 30 tháng 01 năm 2023 của Bộ Chính trị “về phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học phục vụ phát triển bền vững đất nước trong tình hình mới”. 155/KH-UBND 18/07/2023 6. Địa phương
Bản quyền @ 2017 thuộc về Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ
Địa chỉ: Số 02, Lý Thường kiệt, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3820674, Fax: 0292.3821471; Email: sokhcn@cantho.gov.vn
Trưởng Ban biên tập: Ông Trần Đông Phương An - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ
Lưu ý: Cổng thông tin Sở Khoa học và Công nghệ không chịu trách nhiệm với nội dung các đường link liên kết bên ngoài