SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Khoa học, công nghệ và Đổi mới sáng tạo - Khơi dậy khát vọng kiến tạo tương lai

Cần Thơ: Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa thực hiện năm 2023

[05/10/2023 13:12]

Nhằm hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên cơ sở áp dụng các giải pháp về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, hệ thống quản lý, công cụ cải tiến năng suất chất lượng, góp phần nâng tỷ trọng đóng góp của năng suất các nhân tố tổng hợp (TFP) vào tăng trưởng kinh tế, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế, sáng ngày 5/10/2023, Sở Khoa học và Công nghệ TP. Cần Thơ có buổi họp Hội đồng xét giao trực tiếp tổ chức, cá nhân chủ trì nhiệm vụ khoa học và công nghệ thuộc Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa thực hiện năm 2023. Chủ tịch Hội đồng là TS. Ngô Anh Tín – Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TP. Cần Thơ.

Hội đồng xét giao 4 nhiệm vụ:

1. Nhiệm vụ 1: Tư vấn và chứng nhận tiêu chuẩn HACCP – Hệ thống phân tích mối nguy và kiểm soát điểm tới hạn.

- Đơn vị được xét giao nhiệm vụ: CN Công ty TNHH sản xuất trà và cà phê Nguyên Huy; Công ty TNHH Nông sản sạch Đại Thuận Thiên; Công ty TNHH MTV Thủy sản và vận chuyển hàng hóa Thái Thanh; Công ty TNHH MTV SXTM thủy sản Thuận Phát. Với mức hỗ trợ 95 triệu/doanh nghiệp (tư vấn 50 triệu; chứng nhận: 45 triệu).

Thành viên hội đồng

2. Nhiệm vụ 2: Tư vấn và chứng nhân Tiêu chuẩn ISO 2200:2018 – Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm.

- Đơn vị được xét giao nhiệm vụ: Công ty Cổ phần thực phẩm Phạm Nghĩa. Với tổng mức hỗ trợ 160 triệu (tư vấn:  75 triệu; chứng nhận: 85 triệu); Công ty TNHH SUMOFOOD Việt Nam. Với tổng mức hỗ trợ 95 triệu (tư vấn: 55 triệu; chứng nhận: 40 triệu).

3.Nhiệm vụ 3: Tư vấn và chứng nhận Tiêu chuẩn HALAL – Tiêu chuẩn thực phẩm Hồi giáo.

- Đơn vị được xét giao nhiệm vụ: Công ty TNHH DG FOODS. Với tổng mức hỗ trợ 75 triệu (tư vấn: 45 triệu; chứng nhận: 30 triệu).

Các đơn vị được xét giao nhiệm vụ

4. Nhiệm vụ 4: Tư vấn và chứng nhận Tiêu chuẩn ISO 9001: 2015 – Hệ thống quản lý chất lượng – Các yêu cầu.

- Đơn vị được xét giao nhiệm vụ: Công ty TNHH kế toán kiểm toán Gia Minh. Với tổng mức hỗ trợ 85 triệu (tư vấn: 50 triệu, chứng nhận: 35 triệu); Công ty TNHH TM xuất nhập khẩu Mỹ Bình. Với mức hỗ trợ 85 triệu (tư vấn: 45 triệu, chứng nhận: 40 triệu); Công ty TNHH SXTM dược mỹ phẩm thiên nhiên Anh Thư. Với mức hỗ trợ 85 triệu (tư vấn 45 triệu; chứng nhận: 40 triệu).

Hội đồng đã góp ý một số nội dung để Ban chủ nhiệm chỉnh sửa và hoàn thiện đề xuất.

Sở KH&CN TP.Cần Thơ
Bản quyền @ 2017 thuộc về Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ
Địa chỉ: Số 02, Lý Thường kiệt, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3820674, Fax: 0292.3821471; Email: sokhcn@cantho.gov.vn
Trưởng Ban biên tập: Ông Trần Đông Phương An - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ
Lưu ý: Cổng thông tin Sở Khoa học và Công nghệ không chịu trách nhiệm với nội dung các đường link liên kết bên ngoài