SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Khoa học, công nghệ và Đổi mới sáng tạo - Khơi dậy khát vọng kiến tạo tương lai

Hỗ trợ xây dựng và nhân rộng mô hình điểm về cải tiến năng suất chất lượng 2012-2013

[04/10/2012 14:55]

Nhằm hỗ trợ nâng cao năng suất chất lượng và khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp, ngày 22/2/2012 Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định 225/QĐ-TTg phê duyệt Dự án “Thúc đẩy hoạt động năng suất và chất lượng” thuộc Chương trình quốc gia “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020”.

Triển khai Dự án 2012- 2013, nhà nước hỗ trợ xây dựng và nhân rộng mô hình điểm về áp dụng hệ thống quản lý, công cụ cải tiến năng suất và chất lượng tại doanh nghiệp, chi tiết như sau:

Thời gian thực hiện: Từ tháng 5/2012 – 12/2013 (thời gian thực tế tùy thuộc hệ thống và công cụ cụ thể).

Hình thức hỗ trợ: Dự án hỗ trợ chuyên gia đào tạo và hướng dẫn doanh nghiệp điểm áp dụng hệ thống quản lý, công cụ cải tiến năng suất chất lượng đã lựa chọn. Doanh nghiệp chịu trách nhiệm triển khai áp dụng trong phạm vi đã thống nhất và đối ứng một phần kính phí thực hiện.

Tổ chức, doanh nghiệp quan tâm nội dung trên có thể tìm hiểu thông tin chi tiết trên trang web www.vpc.vn

Theo www.vpc.vn
File đính kèm
3001_712_QD-TTg_CT_NSCLquoc gia.pdf 3001_QD so 225.pdf
Bản quyền @ 2017 thuộc về Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ
Địa chỉ: Số 02, Lý Thường kiệt, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3820674, Fax: 0292.3821471; Email: sokhcn@cantho.gov.vn
Trưởng Ban biên tập: Ông Trần Đông Phương An - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ
Lưu ý: Cổng thông tin Sở Khoa học và Công nghệ không chịu trách nhiệm với nội dung các đường link liên kết bên ngoài