SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Khoa học, công nghệ và Đổi mới sáng tạo - Khơi dậy khát vọng kiến tạo tương lai

XÉT CHỌN DOANH NGHIỆP THAM GIA DỰ ÁN “NÂNG CAO NĂNG SUẤT VÀ CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM, HÀNG HÓA CỦA CÁC DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA” THÀNH PHỐ CẦN THƠ NĂM 2014

[17/06/2014 10:00]

Ngày 11/6/2014, Sở Khoa học và Công nghệ đã tổ chức Hội đồng xét chọn doanh nghiệp tham gia Dự án “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của các doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phố Cần Thơ năm 2014”. Ông Nguyễn Trọng Cường - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ - Chủ tịch Hội đồng chủ trì cuộc họp.

Thành viên Hội đồng xét chọn gồm đại diện lãnh đạo các Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng và Hiệp Hội doanh nghiệp thành phố Cần Thơ. Hội đồng đã xét chọn được 07 doanh nghiệp trong 10 doanh nghiệp đăng ký tham gia Dự án.

Dự án nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp xây dựng và áp dụng các giải pháp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa; Hướng dẫn doanh nghiệp khai thác thông tin về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, công nghệ tiên tiến để ứng dụng vào thực tiễn sản xuất, kinh doanh, xây dựng thương hiệu tạo uy tín cho doanh nghiệp hướng đến phát triển bền vững. Khi tham gia vào Dự án, doanh nghiệp sẽ được hỗ trợ 50% chi phí thực hiện dự án hàng năm. Ngoài ra, doanh nghiệp còn được hỗ trợ 50% kinh phí tham gia Giải thưởng Chất lượng Quốc gia do Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức. 

Bản quyền @ 2017 thuộc về Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ
Địa chỉ: Số 02, Lý Thường kiệt, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3820674, Fax: 0292.3821471; Email: sokhcn@cantho.gov.vn
Trưởng Ban biên tập: Ông Trần Đông Phương An - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ
Lưu ý: Cổng thông tin Sở Khoa học và Công nghệ không chịu trách nhiệm với nội dung các đường link liên kết bên ngoài