SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
Giải pháp nâng cao trình độ chính trị và năng lực công tác của đội ngũ đảng viên ở TP Cần Thơ
Chiều ngày 28/3/2019, Sở Khoa học và Công nghệ TP Cần Thơ tổ chức Hội đồng Khoa học và Công nghệ TP Cần Thơ nghiệm thu đề tài “Giải pháp nâng cao trình độ chính trị và năng lực công tác của đội ngũ đảng viên ở thành phố Cần Thơ" do Ths. Mai Thanh Dân – Ban Tổ chức Thành ủy Cần Thơ làm chủ nhiệm. Thời gian thực hiện từ tháng 10/2016 – tháng 3/2019.

Đề tài thực hiện nhằm mục tiêu xác định và đề xuất giải pháp nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ thành phố Cần Thơ.

Thành viên hội đồng.

Qua thời gian thực hiện từ tháng 10/2016 – tháng 3/2019, nhóm nghiên cứu đã thu thập thông tin với hình thức phỏng vấn khảo sát 225 cấp ủy đảng bộ, 396 đảng viên để phân tích làm rõ thực trạng trình độ chính trị và năng lực công tác của đội ngũ đảng viên ở TP Cần Thơ hiện nay; Kết hợp phương pháp dự báo định tính và định lượng để đề xuất mô hình nâng cao trình độ chính trị, năng lực công tác của đội ngũ đảng viên; Tổ chức thí điểm mô hình, hội thảo để lấy ý kiến góp ý của các nhà khoa học, cán bộ hoạt động thực tiễn để đúc kết thành hệ thống giải pháp khả thi, các kiến nghị tương thích với điều kiện cụ thể của thành phố, phục vụ nâng cao trình độ chính trị và năng lực của đội ngũ đảng viên ở TP Cần Thơ đến năm 2025.

Nhóm nghiên cứu.

Kết quả của nghiên cứu sẽ là cơ sở lý luận và thực tiễn về nâng cao trình độ chính trị, năng lực công tác của đội ngũ đảng viên ở TP Cần Thơ hiện nay một cách hệ thống, logic và phù hợp với đối tượng nghiên cứu.

Sở KH&CN Cần Thơ (dtphong)
Bản quyền @ 2017 thuộc về Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ
Địa chỉ: Số 02, Lý Thường kiệt, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3820674, Fax: 0292.3821471; Email: sokhcn@cantho.gov.vn
Trưởng Ban biên tập: Bà Trần Hoài Phương - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ