SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
Hội đồng đánh giá giữa kỳ dự án “Xây dựng mô hình chuỗi sản xuất rau non an toàn cho vùng rau thành phố Cần Thơ”
Sáng ngày 09/4/2019, Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ đã thành lập Hội đồng đánh giá giữa kỳ dự án “Xây dựng mô hình chuỗi sản xuất rau non an toàn cho vùng rau thành phố Cần Thơ” do thạc sĩ Lê Thị Thúy Kiều làm chủ nhiệm, Trung tâm Dịch vụ Khoa học và Công nghệ Cần Thơ là cơ quan chủ trì thực hiện.

Mục tiêu của Dự án là nhằm đánh giá hiện trạng sản xuất và tiêu thụ rau an toàn tại thành phố Cần Thơ và một số tỉnh lân cận; đánh giá nhận thức, hành vi của người tiêu dùng về rau an toàn và đề xuất giải pháp tạo dựng niềm tin về rau an toàn; xây dựng mô hình sản xuất rau non an toàn để phục vụ sản xuất và tiêu dùng bền vững.

Dự án được triển khai thực hiện từ tháng 09/2017, tính đến thời điểm hiện tại Dự án đã cơ bản hoàn thành những nội dung như: xây dựng hệ thống nhà lưới, hệ thống tưới, chuyển giao công nghệ trồng rau non, xây dựng chuỗi cung ứng…

Hội đồng đánh giá dự án theo kịp tiến độ, nội dung thực hiện bám sát đề cương thuyết minh, dự kiến tiến hành nghiệm thu vào khoảng tháng 09/2019.

Sở KH&CN (tdkhiem)
Bản quyền @ 2017 thuộc về Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ
Địa chỉ: Số 02, Lý Thường kiệt, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3820674, Fax: 0292.3821471; Email: sokhcn@cantho.gov.vn
Trưởng Ban biên tập: Bà Trần Hoài Phương - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ