SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
Giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt tổ chức Đảng cơ sở trực thuộc các Đảng bộ cấp trên cơ sở thuộc TP Cần Thơ
Chiều ngày 12/4/2019, Sở Khoa học và Công nghệ TP Cần Thơ đã tổ chức Hội đồng khoa học và công nghệ nghiệm thu đề tài “Giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt tổ chức Đảng cơ sở trực thuộc các Đảng bộ cấp trên cơ sở thuộc TP Cần Thơ” do Ths. Trần Văn Kiệt – Ban Tuyên giáo – Thành Ủy Cần Thơ làm chủ nhiệm.

Đề tài được thực hiện nhằm mục tiêu nghiên cứu lý luận, những văn bản quy định của Ban Bí thư Trung ương, Ban Tổ chức Trung ương về sinh hoạt chi bộ và thực hiện tại địa phương để đề xuất quy trình sinh hoạt chi bộ thường kỳ và sinh hoạt chuyên đề; qua đó, đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ.

Thành viên hội đồng.

Nhóm nghiên cứu.

Qua thời gian thực hiện đề tài cho thấy, Đảng bộ TP Cần Thơ đã xây dựng hệ thống tổ chức cơ sở Đảng để thực hiện vai trò là hạt nhân chính trị lãnh đạo ở cơ sở, đảm bảo cho quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đi vào cuộc sống; đồng thời là cấp trực tiếp thực hiện các hoạt động xây dựng nội bộ đảng về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức. Trên cơ sở nghiên cứu quan điểm của chủ nghĩa Mác-Lê-Nin, tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng tổ chức Đảng, các quy định, hướng dẫn của Trung ương về sinh hoạt chi bộ và tình hình thực tế của địa phương, qua phỏng vấn chuyên gia, điều tra xã hội học và qua kết quả thực nghiệm, nhóm nghiên cứu đã đề xuất quy trình sinh hoạt chi bộ thường kỳ, sinh hoạt chuyên đề và những giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trực thuộc tổ chức cơ sở Đảng trên địa bàn TP Cần Thơ. Phát huy những mặt mạnh, khắc phục những hạn chế để góp phần xây dựng tổ chức Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Sở KH&CN Cần Thơ (dtphong)
Bản quyền @ 2017 thuộc về Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ
Địa chỉ: Số 02, Lý Thường kiệt, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3820674, Fax: 0292.3821471; Email: sokhcn@cantho.gov.vn
Trưởng Ban biên tập: Bà Trần Hoài Phương - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ