SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Khoa học, công nghệ và Đổi mới sáng tạo - Khơi dậy khát vọng kiến tạo tương lai

Vĩnh Phúc: Phát triển hạ tầng kỹ thuật đo lường, hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh

[06/09/2023 15:02]

Trong 6 tháng đầu năm 2023, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Vĩnh Phúc đã tiếp nhận và giải quyết 205 hồ sơ về lĩnh vực kiểm tra chất lượng hàng hóa nhập khẩu; thực hiện kiểm định 31.269 phương tiện đo; hiệu chuẩn 18 phương tiện đo nhiệt độ, độ dài; duy trì vận hành, khai thác các trang thiết bị phòng VILAS.

Để thực hiện Kế hoạch số 232 triển khai Đề án 996 nhằm phát triển sản xuất, kinh doanh nâng cao năng lực cạnh tranh của UBND tỉnh Vĩnh Phúc, Sở KH&CN đã giao Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng xây dựng mô hình điểm về đảm bảo đo lường nhằm tăng cường, đổi mới hoạt động đo lường, hỗ trợ doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế.

Theo đó, Chi cục TCĐLCL đã khảo sát một số doanh nghiệp để tuyên truyền về kế hoạch của tỉnh và chọn Công ty TNHH Honda Việt Nam tham gia làm điểm. Để đạt hiệu quả khi áp dụng, Chi cục đã tuyên truyền Công ty TNHH Honda Việt Nam triển khai chương trình bảo đảm đo lường tại doanh nghiệp; áp dụng khoa học công nghệ để đạt độ chính xác cao, an toàn tuyệt đối trong sản xuất, kinh doanh. Hiện, Chi cục đang thực hiện khảo sát một số doanh nghiệp để tuyên truyền về kế hoạch của tỉnh.

Năm 2022, Chi cục đã tiếp nhận và giải quyết 387 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực được phân công; thực hiện kiểm tra hơn 70 doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh; làm việc với 14 doanh nghiệp sử dụng, kinh doanh phương tiện đo lường; hướng dẫn 8 đơn vị kinh doanh xăng dầu thực hiện Thông tư 15/2015 của Bộ KH&CN và 13 doanh nghiệp xây dựng chương trình đảm bảo đo lường tại doanh nghiệp.

Rà soát, thực hiện kiểm định, hiệu chuẩn trang thiết bị, chuẩn đo lường đến hạn; thực hiện kiểm định gần 59.600 phương tiện đo; hiệu chuẩn 22 phương tiện đo nhiệt độ, độ dài; thử nghiệm 4 mẫu sản phẩm hàng hóa; kiểm định 57 máy X-quang, 74 phòng đặt máy X-quang trong y tế. Thử nghiệm, thí nghiệm hơn 1.500 mẫu sản phẩm hàng hóa và mẫu vật liệu xây dựng; thí nghiệm điện trở tiếp đất 727 vị trí.

6 tháng đầu năm 2023, Chi cục đã tiếp nhận và giải quyết 205 hồ sơ về lĩnh vực kiểm tra chất lượng hàng hóa nhập khẩu; thực hiện kiểm định 31.269 phương tiện đo; hiệu chuẩn 18 phương tiện đo nhiệt độ, độ dài; duy trì vận hành, khai thác các trang thiết bị phòng VILAS.

Để cụ thể hóa các chương trình phối hợp giữa Bộ KH&CN với UBND tỉnh, trọng tâm là triển khai Đề án 996, Sở KH&CN tỉnh đã ký kết chương trình hợp tác hỗ trợ hoạt động kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo với Trung tâm Kỹ thuật 1 (Tổng cục TCĐLCL) nhằm hỗ trợ doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh nâng cao năng lực cạnh tranh; tăng cường đào tạo, phát triển nguồn nhân lực về đo lường, thử nghiệm chất lượng sản phẩm hàng hóa, đáp ứng yêu cầu theo xu thế hội nhập với mục tiêu phát triển hạ tầng đo lường theo hướng đồng bộ, hiện đại, đảm bảo nhu cầu chính xác cho hoạt động doanh nghiệp, phù hợp điều kiện kinh tế-xã hội của tỉnh.

Theo kế hoạch, đến năm 2025, tỉnh sẽ hỗ trợ đầu tư ít nhất 5 chuẩn đo lường địa phương đảm bảo đo lường chính xác cho doanh nghiệp; bồi dưỡng, nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ về đo lường cho ít nhất 200 lượt người tham gia.

Triển khai chương trình đảm bảo đo lường theo hướng dẫn của Bộ KH&CN thông qua hoạt động kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo cho ít nhất 50 lượt doanh nghiệp, bao gồm doanh nghiệp có vốn nhà nước và doanh nghiệp khu vực kinh tế tư nhân.

Triển khai áp dụng Bộ tiêu chí quốc gia đánh giá các lĩnh vực đo lường ít nhất 5 phòng thí nghiệm được công nhận trên địa bàn tỉnh; thực hiện chuẩn hóa năng lực, hoạt động của các tổ chức kinh doanh dịch vụ kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện chuẩn đo lường.

Cùng với đó, xây dựng kế hoạch định kỳ rà soát các văn bản quy phạm pháp luật, cơ chế chính sách và danh mục ngành, lĩnh vực sản xuất, kinh doanh trọng tâm cần đổi mới hoạt động đo lường, trong đó, tập trung vào các ngành, lĩnh vực: Công nghiệp công nghệ cao, điện tử, viễn thông gắn với nền kinh tế số, dịch vụ logistics, nông nghiệp công nghệ cao...

Duy trì hệ thống chuẩn đo lường, đảm bảo độ chính xác và tính liên kết với chuẩn đo lường quốc gia; phát triển các tổ chức cung cấp dịch vụ kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường đáp ứng yêu cầu của Bộ tiêu chí quốc gia; hỗ trợ doanh nghiệp đảm bảo chất lượng sản phẩm hàng hóa. Tăng cường hợp tác quốc tế trong nghiên cứu, đào tạo, chuyển giao công nghệ về đo lường; tổ chức hội nghị, hội thảo về đo lường cho doanh nghiệp; tổ chức thi đua, biểu dương, khen thưởng đối với tổ chức, cá nhân thực hiện tốt hoạt động đo lường.

https://vietq.vn (nttvy)
Xem thêm
Bản quyền @ 2017 thuộc về Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ
Địa chỉ: Số 02, Lý Thường kiệt, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3820674, Fax: 0292.3821471; Email: sokhcn@cantho.gov.vn
Trưởng Ban biên tập: Ông Trần Đông Phương An - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ