SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Khoa học, công nghệ và Đổi mới sáng tạo - Khơi dậy khát vọng kiến tạo tương lai

Cau chuột a đang (Pinanga adangensis Ridl.) thuộc họ cau (Arecaceae) - loài bổ sung cho khu hệ thực vật Việt Nam tại vườn quốc gia Phú Quốc

[24/04/2018 14:39]

Trong chương trình hợp tác giữa Vườn thực vật New York và các chuyên gia nghiên cứu về họ Cau ở Việt Nam, đã ghi nhận bổ sung loài Cau chuột a đang Pinanga adangensis Ridl. tăng số loài trong chi Pinanga lên 9 loài cho khu hệ thực vật Việt Nam.

Trước khi được ghi nhận ở Việt Nam, loài này chỉ thấy phân bố tại Bán đảo Thái Lan và Bán đảo Malaysia, sinh cảnh đặc biệt ưa thích là rừng trên các đảo nhiệt đới. Đây là loài thực vật có kích thước nhỏ, mọc thành bụi dưới tán rừng, cao khoảng 7 m, đường kính 4 cm. Cây có hình thái tán lá đẹp, có tiềm năng làm cây cảnh. Cây có sinh cảnh sống hẹp, mới chỉ phát hiện ở một vài điểm nơi ẩm ướt, ven suối dưới tán rừng tại Vườn quốc gia Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang. 

Do phân bố hẹp và số lượng cá thể không nhiều, đồng thời có giá trị làm cảnh, nên trong tương lai, loài này có thể sẽ bị áp lực bởi khai thác cây cảnh hoặc dễ bị tiêu diệt nếu mất sinh cảnh sống. Trong khi đó, tại Vườn quốc gia Phú Quốc, sinh cảnh rừng đang bị áp lực do lấy đất phát triển cơ sở hạ tầng và phát triển du lịch. Bởi vậy, kiến nghị với các cơ quan chức năng tỉnh Kiên Giang và Ban quản lý Vườn quốc gia Phú Quốc chú ý đưa loài này vào một trong những mục tiêu bảo tồn, bảo vệ sinh cảnh sống của chúng, vì cho đến nay, chúng là loài thực vật có phân bố duy nhất ở đây trên lãnh thổ Việt Nam.

Tạp chí Khoa học và Công nghệ Lâm nghiệp số 1/2018 (ntbtra)
Bản quyền @ 2017 thuộc về Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ
Địa chỉ: Số 02, Lý Thường kiệt, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3820674, Fax: 0292.3821471; Email: sokhcn@cantho.gov.vn
Trưởng Ban biên tập: Ông Trần Đông Phương An - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ
Lưu ý: Cổng thông tin Sở Khoa học và Công nghệ không chịu trách nhiệm với nội dung các đường link liên kết bên ngoài