SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Khoa học, công nghệ và Đổi mới sáng tạo - Khơi dậy khát vọng kiến tạo tương lai

HỘI THẢO CÔNG NGHỆ BỨC XẠ TIÊN TIẾN LẦN II
Cục Năng lượng nguyên tử sẽ chủ trì, phối hợp tổ chức Hội thảo Công nghệ bức xạ tiên tiến lần II vào ngày 17/10/2019 tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Tại Việt Nam, công nghệ bức xạ tiên tiến đã được ứng dụng hiệu quả và có triển vọng phát triển trong nhiều lĩnh vực kinh tế - xã hội như y tế (điện quang, y học hạt nhân và xạ trị), công nghệ bức xạ (chiếu xạ khử trùng, kiểm dịch hoa quả và thủy hải sản xuất khẩu, xử lý bức xạ biến tính vật liệu), soi chiếu container trong an ninh hải quan,... Trên thế giới, công nghệ bức xạ tiên tiến ngày càng được các cơ sở nghiên cứu, các doanh nghiệp quan tâm đầu tư nghiên cứu, phát triển công nghệ và đã đạt nhiều thành tựu trong nghiên cứu cơ bản, nghiên cứu ứng dụng, phát triển và chuyển giao công nghệ.

Cục Năng lượng nguyên tử trân trọng thông báo và kính mời các chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý, các doanh nghiệp trong và ngoài nước, đại diện các Bộ, ngành, địa phương và các tổ chức, cá nhân có quan tâm đăng ký tham dự Hội thảo, trình bày báo cáo, tham luận và giới thiệu công nghệ, thiết bị, sản phẩm và dịch vụ ứng dụng công nghệ bức xạ tiên tiến.

1. MỤC ĐÍCH

Tăng cường trao đổi thông tin về thành tựu, triển vọng của ứng dụng công nghệ bức xạ tiên tiến; đẩy mạnh hợp tác trong nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao công nghệ, cung cấp trang thiết bị, sản phẩm và dịch vụ công nghệ bức xạ tiên tiến trong các lĩnh vực y tế, công nghiệp, an ninh hải quan,....

2. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM

- Thời gian: Ngày 17 tháng 10 năm 2019 (cả ngày)

- Địa điểm: Thành phố Hồ Chí Minh

3. CƠ QUAN TỔ CHỨC

- Cơ quan chủ trì: Cục Năng lượng nguyên tử, Bộ Khoa học và Công nghệ

4. THÀNH PHẦN THAM DỰ

- Các nhà khoa học, chuyên gia, nhà quản lý đến từ các cơ quan nghiên cứu, cơ sở ứng dụng, doanh nghiệp, nhà sản xuất và cung cấp trang thiết bị, sản phẩm và dịch vụ ứng dụng công nghệ bức xạ tiên tiến;

- Chuyên gia của Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA), các tổ chức khoa học và công nghệ, doanh nghiệp từ Nhật Bản, Hàn Quốc, Thái Lan, Malaysia, Australia, Hungary ....

- Đại diện các cơ quan, tổ chức, các sở khoa học và công nghệ, doanh nghiệp và cá nhân quan tâm đến lĩnh vực nghiên cứu, ứng dụng công nghệ bức xạ tiên tiến phục vụ phát triển kinh tế - xã hội; phóng viên báo chí trung ương và địa phương.

5. NỘI DUNG

- Báo cáo, tham luận của các chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý về thành tựu, triển vọng hợp tác ứng dụng và chuyển giao công nghệ, cung cấp trang thiết bị, sản phẩm và dịch vụ ứng dụng công nghệ bức xạ tiên tiến trong lĩnh vực y tế, công nghiệp, nông nghiệp, an ninh hải quan và các lĩnh vực liên quan;

- Thảo luận về hợp tác trong nghiên cứu, đào tạo, ứng dụng, chuyển giao công nghệ, cung cấp dịch vụ, thiết bị ứng dụng công nghệ bức xạ tiên tiến;

- Trưng bày, giới thiệu công nghệ, thiết bị, sản phẩm và dịch vụ ứng dụng công nghệ bức xạ tiên tiến của các tổ chức, doanh nghiệp,

6. THAM GIA TRƯNG BÀY TẠI SỰ KIỆN

Các tổ chức, doanh nghiệp tham gia Hội thảo Công nghệ bức xạ tiên tiến lần II có nhu cầu trưng bày, giới thiệu công nghệ, sản phẩm và thiết bị đề nghị đăng ký qua Cục Năng lượng nguyên tử. Ban Tổ chức bố trí một gian trưng bày tại địa điểm tổ chức Hội thảo để các cơ quan, doanh nghiệp giới thiệu các hoạt động, năng lực sản phẩm, trang thiết bị và nhu cầu của các cơ quan, tổ chức tronglĩnh vực phát triển ứng dụng bức xạ và đồng vị phóng xạ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

7. ĐĂNG KÝ THAM DỰ, TRƯNG BÀY VÀ TRÌNH BÀY BÁO CÁO

- 10/8/2019: Thời hạn đăng ký tham dự và trình bày báo cáo tại Hội thảo (Mẫu A);

- 30/8/2019: Thời hạn đăng ký sử dụng gian trưng bày (Mẫu B);

- 30/8/2019: Thời hạn gửi tóm tắt báo cáo, tham luận

- 20/9/2019: Thời hạn gửi toàn văn báo cáo, tham luận

- 20/9/2019: Ban Tổ chức gửi giấy mời tham dự Hội thảo và thông báo hình thức báo cáo, tham luận.

(Các biểu mẫu được gửi kèm theo thông báo này)

8. KINH PHÍ THAM DỰ

- Ban Tổ chức Hội thảo không thu lệ phí tham dự Hội thảo.

- Các cơ quan, đại biểu tham dự Hội thảo tự thu xếp kinh phí đi lại, ăn, ở.

- Miễn phí trưng bày cho các cơ quan, tổ chức đăng ký tham gia trưng bày (số lượng gian trưng bày miễn phí là hạn chế).

Ban Tổ chức hoan nghênh, trân trọng cảm ơn sự quan tâm và tài trợ của các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân cho Hội thảo Công nghệ bức xạ tiên tiến.

Địa chỉ liên hệ:

Bà Nguyễn Thị Vân Anh, Cục Năng lượng nguyên tử.

Địa chỉ: P1002, Tầng 10, Tòa nhà 113 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội. Điện thoại: (+84) 24 35560694, (+84) 984950287. Fax: (+84) 24 39412970.

Email: vaea@most.gov.vn; ntvananh@most.gov.vn Cc: ntgiang@most.gov.vn; ttndiep@most.gov.vn

Thông tin về Hội thảo được đăng tải trên website: http://vaea.gov.vn 

Tài liệu đính kèm:

 pload/470/20190708/Mau B - Phieu dang ky trung bay.doc

 pload/470/20190705/Mau A - Phieu dang ky tham dư Hoi thao.doc

 pload/470/20190705/Thong bao so 1_ FINAL dang web.pdf

 

 

Sở KH&CN TP. Cần Thơ(lntrang)
Bản quyền @ 2017 thuộc về Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ
Địa chỉ: Số 02, Lý Thường kiệt, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3820674, Fax: 0292.3821471; Email: sokhcn@cantho.gov.vn
Trưởng Ban biên tập: Ông Trần Đông Phương An - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ