SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Khoa học, công nghệ và Đổi mới sáng tạo - Khơi dậy khát vọng kiến tạo tương lai

Cục Sở hữu trí tuệ cấp văn bằng bảo hộ Nhãn hiệu cho Công ty TNHH bột mì Đại Phong
Cục Sở hữu trí tuệ đã cấp văn bằng bảo hộ nhãn hiệu số 4-0348904 cho Công ty TNHH bột mì Đại Phong theo Công báo Sở hữu công nghiệp số 387 tập B – Quyển 3 tháng 6/2020.

Mô tả nhãn hiệu:

- Số giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu (trường hợp được bảo hộ trên cơ sở Thỏa ước Madid thì số đăng bạ quốc tế): 4-0348904

- Ngày cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu hoặc ngày đăng bạ theo thỏa ước Mardid: 27/4/2020

- Thời hạn hiệu lực: 22/3/2027

- Số đơn: 4-2017-06729

- Ngày nộp đơn: 22/3/2017

- Phân loại quốc tế sản phẩm và dịch vụ: Nhóm 30. Bột; bột mì (bột sắn); bột bánh xèo; bột trộn sẵn dùng để làm bánh; bột thực phẩm; bột nhào thực phẩ.

- Tên, điạ chỉ của chủ nhãn hiệu: Lô 15A, khu công nghiệp Trà Nóc, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ.

 

IP VIETNAM (vtvanh)
Bản quyền @ 2017 thuộc về Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ
Địa chỉ: Số 02, Lý Thường kiệt, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3820674, Fax: 0292.3821471; Email: sokhcn@cantho.gov.vn
Trưởng Ban biên tập: Ông Trần Đông Phương An - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ