SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Khoa học, công nghệ và Đổi mới sáng tạo - Khơi dậy khát vọng kiến tạo tương lai

Lịch làm việc của Giám đốc, các Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TP. Cần Thơ từ ngày 09/4/2022 đến ngày 15/4/2022 (Điều chỉnh lần 2)
Tuần 15 đăng ngày 12/4/2022

THỨ BẢY: ngày 09/4/2022

- 07 giờ 30’: Giám đốc Ngô Anh Tín dự hội thảo Khoa học cấp trường năm 2022 “ Nâng cao chất lượng đào tạo sau đại học ngành quản trị kinh doanh tại trường Đại học Tây Đô”. Điểm tại Hội trường A, Trường Đại học Tây Đô.

- 08 giờ 00’: Phó Giám đốc Trương Hoàng Phương họp trực tuyến BCĐ Quốc gia phòng,chống dịch Covid -19 họp phiên thứ 14 về công tác phòng, chống dịch COVID-19 với các địa phương. Điểm tại Hội trường UBND TP.

 

CHỦ NHẬT: ngày 10/4/2022

- 07 giờ 00’: Phó Giám đốc Trương Hoàng Phương dự Lễ Giỗ tổ Hùng Vương. Điểm tại Đền thờ Vua Hùng.

 

THỨ HAI: ngày 11/4/2022

- Nghỉ bù Lễ.

 

THỨ BA: ngày 12/4/2022

- 07 giờ 00’: Giám đốc Ngô Anh Tín, Phó Giám đốc Trần Hoài Phương, Phó Giám đốc Trương Hoàng Phương làm việc tại cơ quan.

- Phó Giám đốc Trần Đông Phương An tham gia công tác nghiên cứu. Điểm tại Trường ĐHCT. (Từ 12/4-15/4)

- 14 giờ 00’: Giám đốc Ngô Anh Tín họp về việc nghiên cứu khoa học, đào tạo và đề án nâng cấp Trường Đại học Y Dược Cần Thơ. Điểm tại Hội trường UBND TP.

- 14 giờ 00’: Phó Giám đốc Trần Hoài Phương họp nghe Sở Xây dựng báo cáo nhiệm vụ điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Cần Thơ đến năm 2045. Điểm tại Hội trường UBND TP.

 

THỨ TƯ: ngày 13/4/2022

- 07 giờ 00’: Giám đốc Ngô Anh Tín, Phó Giám đốc Trần Hoài Phương làm việc tại cơ quan.

- 08 giờ 00’: Phó Giám đốc Trương Hoàng Phương họp Hội đồng tư vấn đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện Đề tài “Nghiên cứu tạo chế phẩm sinh học chứa vi khuẩn Serratia nematodiphila CT-78 đối kháng với vi khuẩn Xanthomonas oryzae pv. oryzae gây bệnh cháy bìa lá lúa ở Cần Thơ”. Điểm tại Hội trường Sở (P.QLKH cùng dự)

- 13 giờ 30’: Giám đốc Ngô Anh Tín, Phó Giám đốc Trần Hoài Phương, Phó Giám đốc Trương Hoàng Phương làm việc tại cơ quan.

 

THỨ NĂM: 14/4/2022

- 08 giờ 00’: Giám đốc Ngô Anh Tín họp Hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ KH&CN bổ sung thực hiện năm 2022, lĩnh vực Đổi mới sáng tạo. Điểm tại Hội trường Sở (P.QLKH cùng dự)

- 14 giờ 00’: Giám đốc Ngô Anh Tín nghiệm thu dự án Phát triển thương hiệu Gạo sạch Thạnh Đạt. Điểm tại Hội trường Sở (P.QLCN cùng dự)

- 14 giờ 00’: Phó Giám đốc Trương Hoàng Phương dự Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 07-NQ/TU ngày 06/02/2012 của Thành ủy. Điểm tại Hội trường Thành ủy.

 

THỨ SÁU: 15/4/2022

- 07 giờ 00’: Giám đốc Ngô Anh Tín tiếp công dân. Điểm tại Sở KH&CN.

- 07 giờ 30’: Giám đốc Ngô Anh Tín dự Hội nghị triển khai, quán triệt Nghị quyết số 45/2022/QH15 ngày 11/01/2022  của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển  thành phố Cần Thơ. Điểm tại Hội trường Thành ủy.

- 13 giờ 30’: Giám đốc Ngô Anh Tín, Phó Giám đốc Trần Hoài Phương, Phó Giám đốc Trương Hoàng Phương làm việc tại cơ quan.

Sở KH&CN Cần Thơ
Xem thêm
Bản quyền @ 2017 thuộc về Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ
Địa chỉ: Số 02, Lý Thường kiệt, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3820674, Fax: 0292.3821471; Email: sokhcn@cantho.gov.vn
Trưởng Ban biên tập: Ông Trần Đông Phương An - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ