SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Khoa học, công nghệ và Đổi mới sáng tạo - Khơi dậy khát vọng kiến tạo tương lai

Lịch làm việc của Giám đốc, các Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TP. Cần Thơ Từ ngày 18/4/2022 đến ngày 22/4/2022

[15/04/2022 17:07]

Tuần 16 đăng ngày 15/4/2022

THỨ HAI: ngày 18/4/2022

- 08 giờ 00: Giám đốc và các Phó Giám đốc họp giao ban. Điểm tại Hội trường Sở. (Mời lãnh đạo các phòng và đơn vị cùng dự)

- 14 giờ 00: Phó Giám đốc Trần Hoài Phương dự Hội nghị tổng kết hoạt động của Ban chỉ đạo 35 thành phố Cần Thơ năm 2021. Điểm tại Hội trường Thành ủy.

 

THỨ BA: ngày 19/4/2022

- 08 giờ 00: Giám đốc Ngô Anh Tín tiếp và làm việc với Văn phòng Viện Phát triển Công nghệ Hàn Quốc Việt Nam. Điểm tại Hội trường UBND TP (GĐ KVIP, P. PTCN&ĐMST cùng dự) (KVIP chuẩn bị nội dung)

- 08 giờ 00: Phó Giám đốc Trần Hoài Phương tham gia Đoàn giám sát "Việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016-2021 trên địa bàn thành phố Cần Thơ. Điểm tại UBND TP.

- Phó Giám đốc Trần Đông Phương An tham gia công tác nghiên cứu. Điểm tại Trường ĐHCT. (Từ 19/4-22/4)

- 14 giờ 00: Giám đốc Ngô Anh Tín họp hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ KH&CN cấp thành phố - Lĩnh vực Đổi mới sáng tạo. Điểm tại Hội trường Sở (P.QLKH cùng dự)

 

THỨ TƯ: ngày 20/4/2022

- 07 giờ 30’: Giám đốc Ngô Anh Tín, Phó Giám đốc Trần Hoài Phương, Phó Giám đốc Trương Hoàng Phương làm việc tại cơ quan.

- 13 giờ 30’: Giám đốc Ngô Anh Tín, Phó Giám đốc Trần Hoài Phương, Phó Giám đốc Trương Hoàng Phương làm việc tại cơ quan.

 

THỨ NĂM: 21/4/2022

- 08 giờ 00: Giám đốc Ngô Anh Tín họp Hội đồng xét duyệt dự án Tuyên truyền, phổ biến kiến thức về sở hữu trí tuệ và phát triển thương hiệu. Điểm tại Hội trường Sở (P.QLCN cùng dự)

- 09 giờ 30’: Giám đốc Ngô Anh Tín họp Hội đồng xét duyệt dự án Tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật về quyền sở hữu trí tuệ tại các cơ sở giáo dục Đại học, Cao đẳng. Điểm tại Hội trường Sở. (P.QLCN cùng dự)

- 14 giờ 00: Giám đốc Ngô Anh Tín họp Hội đồng xét duyệt Xác lập quyền sở hữu trí tuệ các giống lúa OM của Viện lúa Đồng bằng sông Cửu Long. Điểm tại Hội trường Sở. (P.QLCN cùng dự)

- 15 giờ 30’: Giám đốc Ngô Anh Tín họp Hội đồng nghiệm thu dự án Xây dựng nhãn hiệu Sầu riêng Tân Thới. Điểm tại Hội trường Sở.( P.QLCN cùng dự)

- 14 giờ 00: Phó Giám đốc Trần Hoài Phương họp Hội đồng đánh giá giữa kỳ Dự án “Cải thiện tính ổn định chất lượng của chế phẩm vi sinh Lactobacillus sp. dạng bột bằng kỹ thuật tạo màng vi bao”. Điểm tại Hội trường Sở (P.QLKH, VP, TTTT cùng dự)

 

THỨ SÁU: 22/4/2022

- 08 giờ 00: Giám đốc Ngô Anh Tín dự Hội nghị trực tuyến quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW ngày 02/4/2022 của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh vùng ĐBSCL đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Điểm tại Hội trường Thành ủy.

- 13 giờ 30’: Giám đốc Ngô Anh Tín, Phó Giám đốc Trần Hoài Phương, Phó Giám đốc Trương Hoàng Phương làm việc tại cơ quan.

 

Văn phòng Sở KH&CN
Xem thêm
Bản quyền @ 2017 thuộc về Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ
Địa chỉ: Số 02, Lý Thường kiệt, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3820674, Fax: 0292.3821471; Email: sokhcn@cantho.gov.vn
Trưởng Ban biên tập: Ông Trần Đông Phương An - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ
Lưu ý: Cổng thông tin Sở Khoa học và Công nghệ không chịu trách nhiệm với nội dung các đường link liên kết bên ngoài