SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Khoa học, công nghệ và Đổi mới sáng tạo - Khơi dậy khát vọng kiến tạo tương lai

Công báo Sở hữu công nghiệp tháng 3/2022: Công ty TNHH ADC được cấp 7 văn bằng đăng ký bảo hộ nhãn hiệu
Cục Sở hữu trí tuệ có thông báo cấp 07 văn bằng đăng ký bảo hộ nhãn hiệu cho Công ty TNHH ADC tại Công báo số 408 tập B - Quyển 3, tháng 3/2022.

1. Tên nhãn hiệu:  NASOLPAIN LOZENGE

- Số văn bằng: 4-0410967

-Số đơn: 4-2019-45570

- Ngày cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 10.02.2022

- Thời hạn hiệu lực: 13.11.2029

- Nhóm sản phẩm/ dịch vụ: Nhóm 05: Thuốc bổ (thuốc, dược phẩm); chất bổ sung dinh dưỡng dùng cho mục đích y tế; thực phẩm ăn kiêng thích hợp cho mục đích y tế; kẹo dùng cho mục đích y tế; viên ngậm dùng cho mục đích dược phẩm. Nhóm 30: Kẹo bạc hà; bánh kẹo; viên ngậm hình thoi (kẹo); trà; đồ uống trên cơ sở trà.

2. Tên nhãn hiệu: NICAPI

- Số văn bằng: 4-0411017

-Số đơn: 4-2019-45577

- Ngày cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 10.02.2022

- Thời hạn hiệu lực: 13.11.2029

- Nhóm sản phẩm/ dịch vụ: Nhóm 05: Chế phẩm diệt trừ động vật gây hại; thuốc trừ sâu; chế phẩm diệt chuột; chất diệt nấm; thuốc diệt cỏ

3.Tên nhãn hiệu: THIZOMI

- Số văn bằng: 4-0411018

-Số đơn: 4-2019-45576

- Ngày cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 10.02.2022

- Thời hạn hiệu lực: 13.11.2029

- Nhóm sản phẩm/ dịch vụ: Nhóm 05: Chế phẩm diệt trừ động vật gây hại; thuốc trừ sâu; chế phẩm diệt chuột; chất diệt nấm; thuốc diệt cỏ

4. Tên nhãn hiệu:  VIRIDIS

- Số văn bằng: 4-0411019

-Số đơn: 4-2019-45575

- Ngày cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 10.02.2022

- Thời hạn hiệu lực: 13.11.2029

- Nhóm sản phẩm/ dịch vụ: Nhóm 01: Phân bón; chế phẩm phân bón; chế phẩm điều hòa sinh trưởng cây trồng; chế phẩm vi lượng dùng cho cây trồng; Nhóm 05: Chế phẩm diệt trừ động vật gây hại; thuốc trừ sâu; chế phẩm diệt chuột; chất diệt nấm; thuốc diệt cỏ.

5. Tên nhãn hiệu:  NASOLPAIN POWDER

- Số văn bằng: 4-0411020

- Số đơn: 4-2019-45571

- Ngày cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 10.02.2022

- Thời hạn hiệu lực: 13.11.2029

- Nhóm sản phẩm/ dịch vụ: Nhóm 05: Thuốc bổ (thuốc, dược phẩm); chất bổ sung dinh dưỡng dùng cho mục đích y tế; thực phẩm ăn kiêng thích hợp cho mục đích y tế; kẹo dùng cho mục đích y tế; viên ngậm dùng cho mục đích dược phẩm; Nhóm 30: Kẹo bạc hà; bánh kẹo; viên ngậm hình thoi (kẹo); trà; đồ uống trên cơ sở trà.

6. Tên nhãn hiệu:  METINO

- Số văn bằng: 4-0411126

-Số đơn: 4-2019-45579

- Ngày cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 11.02.2022

- Thời hạn hiệu lực: 13.11.2029

- Nhóm sản phẩm/ dịch vụ: Nhóm 05: Chế phẩm diệt trừ động vật gây hại; thuốc trừ sâu; chế phẩm diệt chuột; chất diệt nấm; thuốc diệt cỏ.

7. Tên nhãn hiệu:  BARBATA

- Số văn bằng: 4-0411127

-Số đơn: 4-2019-45573

- Ngày cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 11.02.2022

- Thời hạn hiệu lực: 13.11.2029

- Nhóm sản phẩm/ dịch vụ: Nhóm 01: Phân bón; chế phẩm phân bón; chế phẩm điều hòa sinh trưởng cây trồng; chế phẩm vi lượng dùng cho cây trồng; Nhóm 05: Chế phẩm diệt trừ động vật gây hại; thuốc trừ sâu; chế phẩm.

nthang

IP VIETNAM
Bản quyền @ 2017 thuộc về Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ
Địa chỉ: Số 02, Lý Thường kiệt, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3820674, Fax: 0292.3821471; Email: sokhcn@cantho.gov.vn
Trưởng Ban biên tập: Ông Trần Đông Phương An - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ