SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Khoa học, công nghệ và Đổi mới sáng tạo - Khơi dậy khát vọng kiến tạo tương lai

Thách thức: Ứng dụng AI
Dịch vụ Chuyển đổi Công nghệ Quản lý Dịch vụ Tổng hợp (TTS) mời các tổ chức kinh doanh và tổ chức học thuật quan tâm tham gia Cuộc thi Ứng dụng AI được tiến hành từ tháng 4 đến tháng 7 năm 2022.

Mục tiêu của cuộc thi nhằm thu hút các công ty và tổ chức đủ điều kiện có trụ sở tại Hoa Kỳ, đặc biệt chú trọng vào các công ty khởi nghiệp và công nghệ tiên tiến hàng đầu. Ngoài ra, khuyến khích sự tham gia của các doanh nghiệp lớn và nhỏ, do phụ nữ làm chủ, do người thiểu số làm chủ, doanh nghiệp nhỏ có hoàn cảnh khó khăn và người khuyết tật làm chủ.

TTS tổ chức cuộc thi này để nhanh chóng xác định, trình diễn, thử nghiệm và thu được các sản phẩm công nghệ AI mới đầy hứa hẹn. Thử thách trí tuệ nhân tạo ứng dụng (AI) tồn tại để đẩy nhanh việc sử dụng công cụ AI liên quan đến đại dịch COVID-19 cũng như các vấn đề xã hội và môi trường liên quan. TTS sẽ tạo cơ hội cho cả các tổ chức kinh doanh lớn và nhỏ truyền thống và phi truyền thống gửi tài liệu thông tin về sản phẩm tham gia. TTS cũng sẽ cung cấp cho nhân viên liên bang các chuyên gia về chủ đề cơ hội để đánh giá các phương pháp tiếp cận và công nghệ đột phá, đổi mới này để hỗ trợ các năng lực mới.

Bài dự thi cho Thử thách này phải được nhận trước 12 giờ sáng theo giờ EEST, ngày 28 tháng 5 năm 2022.

ctngoc

www.technology.org
Bản quyền @ 2017 thuộc về Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ
Địa chỉ: Số 02, Lý Thường kiệt, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3820674, Fax: 0292.3821471; Email: sokhcn@cantho.gov.vn
Trưởng Ban biên tập: Ông Trần Đông Phương An - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ