SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
Lịch làm việc của Giám đốc, các Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TP. Cần Thơ Từ ngày 13/6/2022 đến ngày 17/6/2022
Tuần 24 đăng ngày 10/6/2022

THỨ HAI: ngày 13/6/2022

- 08 giờ 00’: Giám đốc và các Phó Giám đốc họp giao ban. Điểm tại Hội trường Sở (Mời lãnh đạo các phòng và đơn vị cùng dự)

- 10 giờ 00’: Giám đốc và các Phó Giám đốc họp Ban Thường vụ Đảng ủy và Ban Giám đốc Sở về xem xét bổ nhiệm đối với chức danh Phó Giám đốc Trung tâm Kỹ thuật TĐC. Điểm tại Hội trường Sở. (CVP cùng dự)

- 14 giờ 00: Giám đốc Ngô Anh Tín làm việc với Tạp chí doanh nghiệp và thương mại. Điểm tại Phòng làm việc Giám đốc (CVP cùng dự)

- 15 giờ 00: Giám đốc Ngô Anh Tín tiếp và làm việc với Tạp chí diễn đàn doanh nghiệp. Điểm tại Phòng làm việc Giám đốc.

 

THỨ BA: ngày 14/6/2022

- 08 giờ 00: Giám đốc Ngô Anh Tín dự tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 6 của Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ đơn vị huyện Vĩnh Thạnh. Điểm tại Hội trường UBND xã Thạnh Tiến, huyện Vĩnh Thạnh.

- 08 giờ 00: Phó Giám đốc Trần Hoài Phương họp trao đổi một số nội dung liên quan đến việc xây dựng Đề án thí điểm xây dựng tổ chức mô hình phân cấp chính quyền đô thị và mô hình quản trị đô thị ở một số quận của TP. Cần Thơ trong giai đoạn 2021 - 2025. Điểm tại Phòng họp số 3, VP UBND TP.

- Phó Giám đốc Trần Đông Phương An tham gia công tác nghiên cứu. Điểm tại trường Đại học Cần Thơ (Từ 14/6 – 17/6).

- 14 giờ 00: Giám đốc Ngô Anh Tín dự tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 6 của Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ đơn vị huyện Vĩnh Thạnh. Điểm tại Hội trường UBND xã Thạnh Mỹ, huyện Vĩnh Thạnh.

 

THỨ TƯ: ngày 15/6/2022  

- 07 giờ 00: Giám đốc Ngô Anh Tín tiếp công dân. Điểm tại Sở Khoa học và Công nghệ.

- 08 giờ 00: Giám đốc Ngô Anh Tín họp Tổ thẩm định nội dung và kinh phí thực hiện dự án “Tuyên truyền, phổ biến kiến thức về sở hữu trí tuệ và phát triển thương hiệu”. Điểm tại Hội trường Sở (P.QLCN cùng dự)

- 13 giờ 30: Giám đốc Ngô Anh Tín tham gia công tác giảng dạy. Điểm tại Trường Chính trị TP. Cần Thơ.

 

THỨ NĂM: 16/6/2022

- 07 giờ 30: Giám đốc Ngô Anh Tín tham gia công tác giảng dạy. Điểm tại Trường Chính trị TP. Cần Thơ. (Cả ngày)

- 13 giờ 30’: Phó Giám đốc Trần Hoài Phương, Phó Giám đốc Trương Hoàng Phương làm việc tại cơ quan.

 

THỨ SÁU: 17/6/2022

- 7 giờ 00’: Giám đốc Ngô Anh Tín, Phó Giám đốc Trần Hoài Phương, Phó Giám đốc Trương Hoàng Phương làm việc tại cơ quan.

- 13 giờ 30’: Giám đốc Ngô Anh Tín, Phó Giám đốc Trần Hoài Phương, Phó Giám đốc Trương Hoàng Phương làm việc tại cơ quan.

Văn phòng Sở KH&CN
Xem thêm
Bản quyền @ 2017 thuộc về Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ
Địa chỉ: Số 02, Lý Thường kiệt, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3820674, Fax: 0292.3821471; Email: sokhcn@cantho.gov.vn
Trưởng Ban biên tập: Bà Trần Hoài Phương - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ