SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Khoa học, công nghệ và Đổi mới sáng tạo - Khơi dậy khát vọng kiến tạo tương lai

Hướng dẫn sử dụng Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp

[15/06/2022 16:14]

Ngày 31/5/2022, Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Thông tư 05/2022/TT-BKHCN hướng dẫn sử dụng Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp.

Theo Thông tư quy định, Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp được sử dụng để chi cho các nhiệm vụ sau:

- Thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ (KH&CN), bao gồm các nhiệm vụ cấp quốc gia, cấp bộ, cấp tỉnh và thực hiện nhiệm vụ KH&CN của doanh nghiệp.

- Hỗ trợ phát triển KH&CN của doanh nghiệp gồm: trang bị cơ sở vật chất – kỹ thuật cho hoạt động KH&CN của doanh nghiệp; mua quyền sử dụng, quyền sở hữu bí quyết công nghệ, quy trình công nghệ; mua máy móc, thiết bị cho đổi mới công nghệ phục vụ trực tiếp hoạt động sản xuất, kinh doanh; trả lương, chi thuê chuyên gia; chi đào tạo nhân lực KH&CN của doanh nghiệp; Chi cho hoạt động sáng kiến…

- Thực hiện hoạt động chuyển giao công nghệ gồm: chi thực hiện dự án thuộc ngành, nghề ưu đãi đầu tư, địa bàn ưu đãi đầu tư; chi đầu tư, đối ứng vốn đầu tư cho khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, đổi mới công nghệ; chi mua sắm, nhập khẩu vật mẫu…

- Phục vụ trực tiếp hoạt động quản lý Quỹ: chi lương và các khoản BHXH, BHTN, BHYT và các khoản đóng góp cho cán bộ phục vụ trực tiếp hoạt động quản lý Quỹ theo quy định; chi phụ cấp cho các cán bộ kiêm nhiệm; chi thuê trụ sở làm việc, Chi mua sắm, sửa chữa vật tư văn phòng, tài sản,..

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/6/2022 và áp dụng cho việc sử dụng Quỹ khoa học và công nghệ tại doanh nghiệp từ kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2022.

Chi tiết Thông tư 05/2022/TT-BKHCN xem tại đây.

 

Sở KH&CN Cần Thơ
Bản quyền @ 2017 thuộc về Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ
Địa chỉ: Số 02, Lý Thường kiệt, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3820674, Fax: 0292.3821471; Email: sokhcn@cantho.gov.vn
Trưởng Ban biên tập: Ông Trần Đông Phương An - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ
Lưu ý: Cổng thông tin Sở Khoa học và Công nghệ không chịu trách nhiệm với nội dung các đường link liên kết bên ngoài